De äldre, mest sköra patienterna har högst risk för att drabbas av allvarliga frakturer (som höftfraktur och kotkompressioner) som kräver sjukhusinläggning. Samma grupp har även högst risk för att drabbas av svår covid-19.

Detta talar för att vi under pandemin bör arbeta proaktivt för att i möjligaste mån undvika ökad förekomst av frakturer och sjukhusinläggningar i samhället.

Det skriver flera skribenter i en artikel i Läkartidningen.