Debattörerna: Socialstyrelsen, de med osteoporos ska utredas och behandlas.