Nu går ytterligare tre sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det handlar om kognitiv svikt, osteoporos och hjärtsvikt.