Ärftligheten vid osteoporos, eller benskörhet som det också kallas, är så hög som 60–70 % och ett stort varningstecken är om du krymper mer än 3 cm före 70 år eller mer än 5 cm efter 70. Att kontinuerligt mäta sig är ett effektivt sätt att upptäcka osteoporos i tid så framtida benbrott kan motverkas.