Den 22 april 2021 kl.10.30

Plats: Palmesalen vån 1, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vägbeskrivning: Tunnelbanestation Rådmansgatan eller Hötorget

***Även uppkoppling via Teams erbjuds

PROGRAM
Kl. 10.00 – 10.30 Registrering, Kaffe/the smörgås
Kl. 10.30 – 12.00 Årsmötesförhandlingar
Kl. 12.00 – 12.45 Lätt lunch
Kl. 12.45 – 13.00 Avtackning
Kl. 13.00 – 14.30 Landet runt
Kl. 14.30 Avslutning

Verksamhetsberättelse för 2020 kommer att finnas tillgänglig på kansliet fr.o.m. den 5 april 2021. Övriga handlingar inför stämman är tillgängliga en vecka före stämman.

Valda ombud får en personlig kallelse med handlingar en vecka före stämman via sina ordförande i osteoporosföreningarna.

Anmälan om deltagande senast den 5 april via tel. 08-121 463 93 alternativt (och helst) via e-post: pia@osteoporos.org

VARMT VÄLKOMMEN!
/FÖRBUNDSSTYRELSEN

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Mötets stadgeenliga utlysning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. årsbokslut.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av arvode till styrelsen. .
10. Fastställande av verksamhetsplan och information om budget.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Fastställande av antal styrelseledamöter.
14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
15. Val av revisor för två år.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden väckta av styrelsen (propositioner).
18. Ärenden väckta av föreningar och medlemmar (motioner).
19. Mötet avslutas.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info