I en artikel i ortopedernas specialistförenings tidning Ortopediskt Magasin (nr 3 2022) skriver läkarna Kristina Åkesson och Linnea Malmgren att det är bättre att förebygga när det är möjligt.

Med utgångspunkt i den Hippokratiska eden, skriver de att ”Jag ska förebygga när det är möjligt, eftersom det gagnar patienten bäst”. Detta gäller även inom frakturvården.

Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln. Eller klicka här för att läsa den i tidningen.