Som en del av ett nationellt arbete ska Region Västerbotten nu förbättra hanteringen kring osteoporos. Frakturregistret ska screenas för att hitta personer över 50 års ålder med förhöjd risk för fler frakturer. Dessa får en enkät och ett erbjudande om en riskvärdering.

Läs mer på Osteoporsföreningen Västerbottens sida.