Svenska Osteoporossällskapet (SVOS) har tagit fram checklistor samt patientinformation kring vad som gäller inför behandling med de parenterala läkemedlen (ges med infusion/dropp) Zoledronsyra och Denosumab (Prolia).

Att tänka på inför behandlingen med denosumab (Prolia)

• Blodprover för att mäta njurfunktion och kalciumomsättning behöver tas i god tid före besöket, du behöver ej vara fastande.

Att tänka på inför behandlingen med zoledronsyra

• Blodprover för att mäta njurfunktion och kalciumomsättning behöver tas i god tid före besöket, du behöver ej vara fastande.

• Innan du kommer till mottagningen vill vi att du dricker 2 glas vatten eller annan dryck samt att du tar 2 tabletter Alvedon 500 mg.

• Planera inget viktigt dagarna efter den första behandlingen, då en av biverkningarna kan vara i form av värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla under ett par dagars tid.

Du kan ladda ner patientinformationen och checklistorna på SVOS webbsida.

Svenska Osteoporossällskapet (SVOS) samlar läkare som är speciellt intresserade av osteoporos.