Nu har OsteoporosNytt nr 1 2023 kommit ut till medlemmarna i Osteoporosförbundet.

Temat handlar om kotfrakturer (kotkompressioner).

Vi skriver också om den sammanhållna vårdkedjan i Västernorrland, om att vibrationsbälte är positivt vid osteopeni, och att vården måste bli bättre på riskvärdering.

Som vanligt svarar Dr Märit på läsarnas frågor.

Välkommen som medlem så får du tidningen fyra gånger per år.