31 mars 2023

News-Logo

Hej!

Här kommer de två senaste veckornas inlägg från Osteoporosförbundet.

Vi är Sveriges enda organisation för personer med osteoporos (benskörhet). Vi arbetar för att alla med osteoporos ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.

Du får gärna dela detta brev med vänner och anhöriga. Och vi blir jätteglada om du vill bli medlem och stötta vårt arbete.

Titta och lär av andra regioner kring osteoporosvården

Titta och lär av andra regioner kring osteoporosvården
”Jag fick nyligen diagnosen osteoporos. Det visade sig att då är det inte bra att tillhöra Region Halland. Här finns nämligen ingen osteoporosmottagning. I andra regioner finns det osteoporosmottagningar på nästan varje sjukhus.” Så skriver signaturen Osteoporospatient i Hallandsposten den 27 mars. Till slut fick skribenten komma till medicinkliniken i Halmstad, men fick inte gå kvar för personer med osteoporos …

Läs mer

Region Örebro startar osteoporosskolor

Region Örebro startar osteoporosskolor
I Region Örebro län pågår arbeten för att minska antalet fallskador. I samverkan mellan regionen och några av Örebro läns kommuner finns det planer på att gemensamt utbilda personal för att förebygga fall och frakturer tillsammans. Nästa steg efter de interna utbildningarna är att utbilda invånare som fått diagnosen osteoporos – Region Örebro län har tagit fram en osteoporosskola för …

Läs mer

Starkare ben med flamingoterapin

Flamingoterapi
I en lång spännande artikel från Lunds universitet, berättar läkarna och forskarna Kristina Åkesson och Linnea Malmgren om osteoporos, mekanisk belastning, astronauter, att sluta med en del mediciner, fysisk träning och balans. Men de berättar också om vad Kristina Åkesson kallar "flamingoterapi" - att stå på ett ben för att träna både balans och styrka. – Dra upp det ena …

Läs mer

Nytt nummer av OsteoporosNytt

Nytt nummer av OsteoporosNytt
Nu har OsteoporosNytt nr 1 2023 kommit ut till medlemmarna i Osteoporosförbundet. Temat handlar om kotfrakturer (kotkompressioner). Vi skriver också om den sammanhållna vårdkedjan i Västernorrland, om att vibrationsbälte är positivt vid osteopeni, och att vården måste bli bättre på riskvärdering. Som vanligt svarar Dr Märit på läsarnas frågor. Välkommen som medlem så får du tidningen fyra gånger per år. …

Läs mer

Träning vid kotfrakturer

Träning vid kotfrakturer
I senaste numret av OsteoporosNytt (nr 1 2023) är temat kotfrakturer (kotkompressioner). Träning och fysisk aktivitet är normalt bra vid kotfrakturer. Observera att frakturen normalt ska vara läkt innan du börjar. Prata med din fysioterapeut innan du börjar. Nedan hittar du två olika träningsprogram som är framtagna att används vid osteoporos och efter kotfraktur. Båda programmen tillhandahålls med respektive upphovsmans …

Läs mer
News-Logo
facebook email website 
Email Marketing Powered by MailPoet