Behandling

Det här kan du göra själv
Du kan minimera risken för att få en fraktur genom att vårda ditt skelett under hela livet.
Försök att röra på dig varje dag, träna balansen och välj en allsidig kost som är rik på kalcium och D-vitamin.

Förebygg fall i hemmet! De flesta fallolyckor sker i hemmet och leder till att många människor behöver sjukhusvård.

Läs mer om hur du kan vårda ditt skelett och förebygga fallskador.

Det här kan du få hjälp med

Medicinsk behandling
Målet med läkemedelsbehandling mot benskörhet är att minska risken för benbrott. Behandlingen utgår inte enbart från bentäthetsmätningen, utan från en helhetsbedömning av patienten.

I dag finns det ett antal medicinska behandlingar som verkar på olika sätt. Det finns läkemedel som minskar nedbrytningen av ben, läkemedel som stimulerar uppbyggnaden av ben och läkemedel som stärker den nybildade benvävnaden,
Läs mer på 1177 Vårdguiden

Vilken läkemedelsbehandling som kan bli aktuellt är individuellt och beror på sjukdomstillståndet.

För sjukvården har Socialstyrelsen utarbetat nya, förbättrade nationella riktlinjer, för hur osteoporosvården ska bedrivas. Planen är att de nya riktlinjerna ska vara införda på samtliga regioner under 2021.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info