Bentäthetsmätning

Diagnosen osteoporos definierades av WHO 1994.
Denna diagnos utgår från bentäthetsmätning i höft och ländrygg.

Förberedelser inför mätning
Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför undersökningen. Däremot ska du inte ha gjort en röntgenundersökning av mag-tarmkanalen med kontrast (barium) inom den närmaste veckan före din mätning av  ditt skelett. Har du gjort en annan undersökning med radioaktiva ämnen ska du vänta minst tre dagar innan du kan göra en DXA. Om du är eller kan vara gravid ska du tala om det före undersökningen.

Så går undersökningen till
Före undersökningen ska du plocka av dig metallföremål som smycken, plånbok med mynt och liknande. Du ska också ta av dig kläder som innehåller metall, men andra kläder får du behålla på.

Du vägs och din längd mäts. Sedan får du ligga på rygg på en brits. Där ska du ligga stilla under hela undersökningen som görs av en apparat som rör sig över mätområdet. Det är vanligast att mäta bentätheten i ländryggen och i höfterna, men i vissa fall undersöker vi benen i underarmen.

Undersökningstid
Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter.
Undersökningsresultat granskas av läkare.
Därefter skickas svaret till den läkare som har remitterat dig till undersökningen,
Primär osteoporos är en ärftlig bensjukdom som kan påskyndas av åldrande, klimakteriet, diverse livsstilsfaktorer och ibland okända orsaker.
Sekundär osteoporos orsakas i regel av vissa sjukdomar eller medicinska behandlingar.

Läs mer om Primär Osteoporos

Läs mer om Sekundär Osteoporos

Läs mer om vilka mediciner som finns

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info