”Risk för frakturer kan inte hindra mig att leva”

"Kunskap behövs, för osteoporos är en tyst sjukdom" Anita Sandström, [...]