Förebygga fallskador

Att falla kan medföra fraktur (benbrott). Det drabbar oftast äldre och  osteoporotiker har extra hög risk
för fallskador. Ett osteoporotiskt ben är skörare än ett normalt ben. Sjukdom, depression och sömnmedel ökar risken för fall hos äldre.

Med ökad ålder sker en nedgång av den fysiska prestationsförmågan. I kombination med minskad aktivitet ökar risken att drabbas av sjukdom. Detta kan till viss del motverkas genom träning. Hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet är klarlagda för barn såväl som för vuxna och äldre. Äldre personer får samma effekter av träning som yngre vilket innebär att träning höjer prestationsförmågan oavsett ålder. Regelbunden fysisk aktivitet kan reducera risken för uppkomsten av kroniska sjukdomar, förbättra den psykiska och mentala hälsan, ge en ökad möjlighet att klara av och att leva med de sjukdomar som redan finns.

Det som visat sig vara effektivast för att reducera antalet fall och antalet personer som faller är att hålla sig fysiskt aktiv samt att utföra träningsprogram som innehåller komponenterna; balans, styrka och uthållighet.

Otago Exercise Programme
Otago Exercise Programme (OEP), presenterat av forskare i Nya Zeeland är ett evidensbaserat hemträningsprogram för äldre med inriktning på styrka, balans och uthållighet. Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Nedsatt styrka och balans är två starkt bidragande faktorer till de flesta av de fall som uppstår hos äldre och det har visat sig att programmet kan minska antalet fallolyckor och mortalitet för personer över 80 år.

Innehåll
Tanken med träningen är att den ska vara strukturerad, programmet innehåller fem olika övningar för benstyrka, där fyra olika svårighetsgrader finns att välja mellan. Balansen tränas genom 12 dynamiska övningar i fyra olika svårighetsgrader. Övningarna i programmet ska utföras två till tre gånger i veckan och beräknas ta 30 minuter att utföra. Övningarna kan alltid individualiseras och stegras och ska utföras med måttlig intensitet. Under de i övrigt träningsfria dagarna uppmanas till promenader, minst två gånger i veckan. Programmet instrueras och följs upp genom hembesök och telefonsamtal av sjukgymnast eller annan vårdpersonal handledd av sjukgymnast.

Specifik, beprövad och säker träning är viktiga aspekter att ta hänsyn till framför allt i det pågående arbete för att minska antal fall och fallskador hos den äldre befolkningen i Sverige.​

Länk till Otago Exercise Programmet

Ofta är en fraktur t.ex. i en handled en anledning att undersöka om patienten har osteoporos. En person som har osteoporos bör vara extra försiktig.

För att undvika fallskador är det viktigt att reagera om man känner av yrsel. Orsak till yrsel kan vara åldersförändringar, biverkan av medicinering, led- och muskelproblem och även undernäring. Ett sätt att minska risken för fall är träning och motion, vilket förbättrar muskelstyrkan och balansen. Att vara fysiskt aktiv ger mindre risk för höftfraktur.

En viktig åtgärd är att kontrollera sitt hem och sin omgivning för att leta fallrisker. Här följer några exempel på risker:

● Hala golv.
● Små mattor på hala golv eller mattor man snubblar på.
● El- och telefonsladdar som ligger över golv. De ska vara fästa invid väggar.

Några råd för att undvika fall:
● Sitt vid av- och påklädning.
● Telefonen ska finnas vid sängen.
● Använd tofflor med bakkappa, ej slippers.
● Undvik att klättra på stolar, pallar och stegar.
● Trappor ska vara försedda med ledstänger.
● Använd skor med halkskydd vid halt väglag.

Ett bra hjälpmedel är höftskyddsbyxor, som finns att köpa.

Det är viktigt att förebygga fallskador hos äldre, eftersom de medför svåra personliga lidanden. Kostnaden för samhället i form av sjukvård och behandling blir också mycket hög.
I en rapport från Räddningsverket sägs att fallolyckor bland äldre som medfört sjukhusvård ökat med nio procent de senaste fem åren.
Det dör tre gånger fler personer efter fallolyckor än det dör i trafiken.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info