Förebygga fallskador – intro

Att falla kan medföra fraktur (benbrott). Det drabbar oftast äldre och  osteoporotiker har extra hög risk för fallskador. Ett osteoporotiskt ben är skörare än ett normalt ben. Sjukdom, depression och sömnmedel ökar risken för fall hos äldre.

Med ökad ålder sker en nedgång av den fysiska prestationsförmågan. I kombination med minskad aktivitet ökar risken att drabbas av sjukdom. Detta kan till viss del motverkas genom träning. Hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet är klarlagda för barn såväl som för vuxna och äldre. Äldre personer får samma effekter av träning som yngre vilket innebär att träning höjer prestationsförmågan oavsett ålder. Regelbunden fysisk aktivitet kan reducera risken för uppkomsten av kroniska sjukdomar, förbättra den psykiska och mentala hälsan, ge en ökad möjlighet att klara av och att leva med de sjukdomar som redan finns.

Det som visat sig vara effektivast för att reducera antalet fall och antalet personer som faller är att hålla sig fysiskt aktiv samt att utföra träningsprogram som innehåller komponenterna balans, styrka och uthållighet.

Klicka här för att läsa hela artikeln. Bara för medlemmar!

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info