GE EN GÅVA

Vårt gåvokonto är: plusgiro(konto) 62 86 81-9


Alla pengar på gåvokontot går till mobilisering av forskning och utveckling inom osteoporos. 

 

Du kan använda Postens inbetalningskort eller betala via Internet. Märk inbetalningen med ”gåva” och ange gärna namn, adress och telefonnummer.

 

Beslut tagit vid årsstämma 2015

Utdrag från protokoll riksstämma §9 Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes.

Vill du att vi sänder dig ett inbetalningskort kan du kontakta vårt kansli på telefon 08-121 463 93

Din gåva stor eller liten är betydelsefull.


Tack för Din gåva!

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org