Gotlands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

Styrelse

Ordf Anne Elfström 070-497 82 52 elfstromanne@gmail.com

Sekr Birgitta Caperius 070-450 67 10 birgitta.caperius@gmail.com

Kassör Tina Britse 070-692 78 60 tina.britse@outlook.com

Ledamot Kerstin Widell 072 569 08 73 kerstinwidell.gotland@gmail.com

Ledamot Monika Virgin 073-664 33 08 moro.virgin@telia.com

Kallelse till årsmöte

för Osteoporosföreningen på Gotland

Datum:      Onsdagen den 19 februari 2020  Kl. 13.30                                                         Lokal:  Gurkans Föreningslokal, Irisdalsgatan                                                      

Vi finns på plats och visar på parkering! hälsar Monika.     

                        

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Godkännande av dagordning

 6. Mötets stadgeenliga utlysning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut Revisorns berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Budget och verksamhetsplan

 10. Val av ordförande för ett år

 11. Val av övriga styrelseledamöter för ett/två år

 12. Val av revisor

 13. Val av valberedning

 14. Val av ombud och ersättare till riksstämma

 15. Ärenden väckta av styrelsen

 16. Ärenden väckta av medlemmar

 17. Mötet avslutas

Efter årsmöte och kaffe/te berättar Ulla-Britt Hildningsson om våra hattmodister i Visby. Det blir förstås hattvisning också!                                

Meddela att du kommer till Birgitta Caperius tfn 070-450 67 10 eller                          

e-post: birgitta.caperius@gmail.com

 

Varmt välkomna önskar Styrelsen                                  

Anne, Tina, Monika Kerstin och Birgitta

Osteoporosföreningens stjärna, Monika Virgin gav oss rolig rörelse träning och smittande skratt när vi uppmärksammade osteoporosdagen 10 oktober.

Vi älskar raukar. Foton Ulf Lindh

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org