Jönköpings län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

 

 

Styrelsen 2020

Margareta Lindahl  Ordförande       073-8185821  lindahl.margareta@telia.com

Birgit Strömgård Belfrage Vice Ordförande 073-0304303  birgit.strmgrdbelfrage@gmail.com

Marianne Nilsson Kassör  073 -1426831  marianne14665@gmail.com

Inger Svensson Sekreterare  073-8414622   insv@comhem.se

Gunnel Wallentinsson 070-5846281   gunnel.wallentinsson@gmail.com

Gunvor Runesson   076-9465521  grunesson@hotmail.com

Agneta Uhr        076-8204850     agneta.uhr@gmail.com

Ann-Kristin Enroth  076-8263120    anki.enroth@hotmail.se

Vad händer inom osteoporosvården, nationellt och inom vårt län- och hur organiseras osteoporosvården i närtid?    

Vad hände omkring Internationella Osteoporosdagen, följ länken.

 

 

 

 

Följ länken för att läsa årsmötesprotokoll 2019

Följ länken för att läsa verksamhetsplan

Referat från event 2018-10-19 i anslutning till
Internationella benskörhetsdagen, Ryhovs Sjukhus Jönköping.

Referat från Seniormässa Värnamo 2018-10-23

SENIORHÄLSA - FRAMTIDENS UTMANING

Nu är det dags att förebygga ohälsa bland länets seniorer.

Länets Osteoporosföreningen efterlyser en tydlig strategi för aktivt främjande av äldres hälsa.    

Andelen äldre i befolkningen ökar och glädjande når allt fler riktigt höga åldrar. Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, överdrivet medicinerande och sänkt livskvalitet men befolkningsutvecklingen medför utmaningar.

Tidig identifiering av risker för ohälsa och hälsofrämjande insatser behöver betonas mycket tydligare!

Det handlar inte enbart om pengar, det handlar om struktur, organisation och inte minst om vilja!

Möjligheten för den enskilde att påverka sin hälsa är stor. Flera av våra folksjukdomar kan förebyggas, även osteoporos(benskörhet). I länets Osteoporosförening är vi medvetna om att onödiga frakturer fyller sjukhusen och att patienter med osteoporosfrakturer upptar flest vårddygn efter stroke på svenska sjukhus. Det innebär 450 000 vårddagar per år, en svindlande siffra!

Detta vill vi vara med att ändra på genom ett länsövergripande hälsoprogram för seniorer!                                                                                  

I Sverige har vi ett unikt system med MVC (Mödrahälsovård)och BVC (barnhälsovård), skolhälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård men vi saknar en Seniormottagning med tillgång till förebyggande hälsovård efter den yrkesverksamma tiden!

I en framtida Seniormottagning erbjuds riktade hälsokontroller enligt fastställda intervaller med kartläggning av hälsorisker, motivering till livsstilsförändring och erbjudande av stödåtgärder inom specifika behovsområden. Vi föreslår hälsokontroller vid Seniormottagningen med start från 70 års dagen  i.s.m. redan etablerade hälsosamtal med utrymme att identifiera den enskildes upplevda hälsa och ge individuell coachning samt erbjuda vaccinationer enligt fastställt vaccinationsprogram.

Det är aldrig för sent att främja en god hälsa!

 

Länkar till

Osteoporos, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region Jönköpings län

https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/samband-mellan-tandhalsa-och-benskorhet/

 

Inbjudan dialog med patientföreningar

Till samtliga politiska  Gruppledare

inom Region Jönköpings län                               Läs här brevet i sin helhet

Vem går direkt till andra chansen?

     ****************

Vilka” brottsbenägna” personer får en andra chans med utredning och behandling i samband med benskörhetsfraktur?

Osteoporosföreningen i Jönköpings län önskar uppmärksamma våra politiker i Regionen om behovet av att frakturkoordinatorer tillförs frakturkedjan i samtliga länsdelar för att motverka fritt fall för ”brottsbenägna” personer.

Frakturkoordinatorer har införts i flera län från norr till söder, bl.a i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset  och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp riskpersoner med benskörhet, säkerhetsställa bedömning, samordna insatser, remittera till övriga vårdgivare för adekvat behandling samt följa upp givna insatser.

Ett frakturförebyggande arbete och uppföljning av frakturpatienter är för oss en självklar del av vården och en investering för att minska mänskligt lidande och även göra ekonomiska besparingar.

Referens: Läkartidningen 2016-10-04 nummer 40,Tema Osteoporos.

Från Osteoporos föreningen i länet delar vi gärna med oss av

upplysningar för att ytterligare belysa situationen för personer med osteoporos.

Läs mer från reportaget under denna länk

                                                 

2013 - Den dolda folksjukdomen för benskörhet/osteoporos har nu fått en Länsförening i Jönköpings län!

 

Den 20 oktober, på internationella benskörhetsdagen inbjuder Länsföreningen Osteoporotikerna i Jönköpings tillsammans med Landstinget och Vuxenskolan till en länskonferens med temaOsteoporos.

Plats:Aulan Länssjukhuset Ryhov Jönköping.

Tid 13:00-17.00.

Konferensen ses som en kick off för fortsatt arbete i att förbättra osteoporosvården i länet och vänder sig till såväl allmänhet ,politiker  som till vård-och omsorgspersonal.

Medverkar gör ROP ordförande Lisa Keisu Lennerlöv, landstingsråd Mia Frisk,

Överläkare Indira Leisto ,dietist,sjukgymnast och representant från Landstingets Sektion  för folkhälsa. Amgen deltager med produktinformtion. Lokala styrelsen finns på plats under eftermiddagen.

 

Planeringsarbete pågår fn  med Vuxenskolan  för utbildning av cirkelledare för att  få igång en bred spridning av Livscafeer  i länet med tema ”ta det på en höft”. Inbjudan till dessa studiecirklar sker i  samband med länskonferensen.

 

Internationella kvinnodagen 8/3-2014 , i samband med delinvigningen av Gummifabriken i Värnamo. Läs reportaget.

 

Riksföreningen Osteoporotiker tillsammans med landstingets vårdcentral Vråen

och med närvaro av lokala Osteoporosmottagningen från Värnamo Sjukhus
genomförde öppet hus den 24 okt. för att uppmärksamma Osteoporosdagen.
Många besökte oss och ett antal (18st FRAXades). 

Nya aktiviteter planerats till månadsskiftet i november Jönköpings län.

Fotograf Ragnhild Sjöholm

Landstingsdirektör i Jönköpings län, Agneta Jansmyr (i blå halsduk) tillsammans med Verksamhetschef Vårdcentral Vråen Therese Råberg.

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org