Kalmars län

Vi har ingen osteoporosförening i Kalmar län. Vi behöver Dig och Ditt engagemang!
Ta kontakt med någon av nedanstående personer
eller vårt kansli i Stockholm, telefon: 08-505 805 74.
ROP finns till för dig!

Kalmars län
Kontaktombud: Berit Bergström
Telefon: 0480-244 58

berit.bergstrom38@email.com
 

Osteoporosförbundet

Lilla Nygatan 14
Box 2344
103 18 Stockholm
Telefon 08-121 463 93

E-post: osteo@telia.com