Kronobergs län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

Styrelse 2020

Ordförande och sekreterare Birgit Nyberg Tannåker, Lundsborg, 341 96 Ljungby     

Tel. 070-5989725  e-post: birgit.nyberg@utbildningskonsult.se                           

Tel. 0733-607701, 0470 - 711650, e-post: kersti.edenfalk@gmail.com

Ledamot Astrid Helleblad, Bondevägen 60, 352 53 Växjö       

Tel. 070-7955244, e-post: astridhelleblad@gmail.com   

Ledamot Solveig Rydén Vinamans väg 1, 352 34 Växjö                                                            

Tel. 070-5124819,  e-post: slryden@live.se  

Ledamot Margareta Feuk Hagagatan 9, 352 35 Växjö                                                                     

Tel. 070-5210966, 0470 – 14036, e-post: feuk.margareta@telia.com      

Ledamot Gun-Britt Jonasson Hagelbergsgatan 12, 365 41 Hovmantorp                     

Tel. 0768-678639, e-post: jonasson,gunbritt.47@gmail.com 

 

Information från styrelsen

På Osteoporosmottagningen, centrallasarettet i Växjö,  håller man nu i gång en viss verksamhet. Kontakt får man genom att ringa 0470-5889462 tisdag, onsdag eller torsdag mellan kl. 8.00 och kl. 9.00. Man är underbemannad och arbetar hårt. Väntetider kan uppstå.

Höstens program genomförs i den mån de kan arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Följ våra föreningsannonser i Smålandsposten eller Smålänningen.

Viktig information om hur vård och program  för bensköra påverkas hösten 2020 under den pågående pandemin!

Det är en märklig och oförutsägbar tid vi lever i. Många får förutom förluster av nära och kära samt sjukdom leva ett liv med flera restriktioner. Prognosen för hösten är att det kan komma en andra våg av coronasmitta. Därmed verkar det i nuläget som om man inte kommer att häva restriktionerna för 70 + under hösten. Vi har dock formulerat ett program där vi i augusti och september räknar med att kunna genomföra utomhusaktiviteter. Övriga program under hösten i vår plan kan komma att ändras. Eftersom vi inte når alla medlemmar via  e-post ger vi kontinuerligt aktuell  information om förändringar i programmet på föreningskontakter  i Smålandsposten och  Smålänningen.                VAR OBSERVANT!

De patienter som är 70+ kommer inte att kallas.  Det betyder att den som har ordinationen Prolia själv måste kontakta sin vårdcentral då det är tid för ny behandling. Den halvåriga proliabehandlingen med blodprovstagning före och efter  ska ske med högst ett par veckors uppehåll så kontakta vårdcentralen i god tid. Om möjligt meddela en osteoporossköterska när du har fått en  ny proliaspruta.   Då det gäller infusionen Aclasta anmodas man att avvakta till hösten.  I akuta fall kan man ringa avdelning 13 och be dem framföra ett meddelande till osteoporospersonalen.  Ingen vet när det blir normalläge. Styrelsen framförde 3 juni i en skrivelse till  Patientrådet i Regionen att det även i fortsättningen  finns ett stort behov av en  osteoporos-mottagning med samlad expertis. Svaret blev att man efter covid önskar återupptaga mottagningen.

Styrelsen välkomnar er till höstens verksamhet

 Vi hoppas att Ni efter omständigheterna har det bra och

”att Ni håller ut ” och är vid gott mod!  Styrelse arbetar oförtruten

och våra styrelsemöten genomför vi som telefonkonferenser.

Ni är alltid välkomna med frågor och önskemål.

Ni önskas en härlig sommar.

Välkommen till verksamheten hösten 2020

Onsdagen den 19 augusti kl. 11.00. Promenad med eller utan stavar. Mötesplats: Vattentorget, Växjö. OBS ! Anmälan senast 17 augusti till Solveig Rydén tel. 070-5124819.

Torsdagen den 3 september kl. 14.00. Promenad med eller utan stavar. Mötesplats: Ågubben, Ljungby. OBS!  Anmälan senast     1 september till Birgit Nyberg tel. 070-598 97 25.

Onsdagen den 16 september kl. 11.00. Promenad med eller utan stavar. Mötesplats: Vattentorget. Växjö. OBS! Anmälan senast 14 september till Solveig Rydén tel. 070-512 48 19.

Tisdagen den 20 oktober kl, 14.00 Domkyrkocentrum, Växjö.   Lina Carlsson, sjuksköterska vid Osteoporosmottagningen i Växjö berättar om patienters erfarenheter av att leva som bensköra samt hur osteoporosvården i Region Kronoberg har påverkats av coronaepidemin. OBS ! Anmälan senast 13 oktober till Astrid Helleblad tel. 070-7955244, Solveig Rydén tel. 070-5124819. 

Tisdagen den 24 november kl 14.00 Domkyrkocentrum, Växjö Det digitala utanförskapet : Jan Erik Sund, SeniorNet föreläser och svara på frågor. OBS! Anmälan senast 17 november till Astrid Helleblad tel. 070-7955244, Solveig Rydén tel. 070-5124819

Torsdagen den 3 december, kl. 14.00 Missionskyrkan i Älmhult. Öppet möte i samverkan med reumatikerföreningen i Älmhult/Tingsryd. Sjuksköterskan Lena Jeppsson Råsbrant , Bentäthetsmottagningen, Ljungby informerar om den dolda sjukdomen benskörhet. OBS! Anmälan senast 26 november till   Astrid Helleblad tel. 070-7955244, Solveig Rydén tel. 070-5124819  

 


Följ denna länk och läs mer vad  som hände i Växjö.

Solveig Rydén och Kersti Edenfalk

Minnesord Kersti Edenfalk

Med sorg får vi berätta att vår kära och uppskattade kassör Kersti avled den 20 augusti efter en längre sjukdomstid. Kersti var med att starta länsföreningen i Kronoberg. Hon var en mycket kompetent och kunnig kassör och en eldsjäl i vårt arbete för att förbättra vården och kunskapen om osteoporos. Kersti var pigg, glad och omtänksam - en klippa i styrelsearbetet. Då hon på grund av sjukdom i oktober 2019 inte längre fysiskt kunde var med på våra möten skötte hon alla arbetsuppgifter hemifrån. Då vi i styrelse i april fick övergå till virtuella möten var hon och vi glada för att hon kunde delta. Det var kännetecknande för Kersti att hon vid vårt senaste styrelsemöte i juni föreslog att när pandemin är slut ska vi anordna en rolig social aktivitet för våra medlemmar!

Det är en förlust och saknad för oss och för hela föreningen att vi har förlorat Kersti. Men vi är tacksamma för många fina minnen.

Växjö augusti 2020

Styrelsen

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org