Kronobergs län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

Styrelse 2020

Ordförande och sekreterare Birgit Nyberg Tannåker, Lundsborg, 341 96 Ljungby     

Tel. 070-5989725  e-post: birgit.nyberg@utbildningskonsult.se

Kassör Kersti Edenfalk Tärnvägen 3, 35242 Växjö                            

Tel. 0733-607701, 0470 - 711650, e-post: kersti.edenfalk@gmail.com

Ledamot Astrid Helleblad, Bondevägen 60, 352 53 Växjö       

Tel. 070-7955244, e-post: astridhelleblad@gmail.com   

Ledamot Solveig Rydén Vinamans väg 1, 352 34 Växjö                                                            

Tel. 070-5124819,  e-post: slryden@live.se  

Ledamot Margareta Feuk Hagagatan 9, 352 35 Växjö                                                                     

Tel. 070-5210966, 0470 – 14036, e-post: feuk.margareta@telia.com      

Ledamot Gun-Britt Jonasson Hagelbergsgatan 12, 365 41 Hovmantorp                     

Tel. 0768-678639, e-post: jonasson,gunbritt.47@gmail.com 

Ledamot Inga Appelgren  Furuby, Hanalund 1, 36593 Furuby                                            

Tel. 070-5989725 e-post: inga.appelgren@gmail.com

Välkommen till verksamheten våren 2020

 

Varmt välkommen till vårens verksamhet i Osteoporos-föreningen i Kronobergs län. I år är det föreningens sjätte verksamhetsår. Vi har nu 80 medlemmar. Vid årsmötet 5 februari valdes en ny styrelse. Sten Ob Nilsson avtackades. Han har som ordförande under flera år framgångsrikt lett styrelsens arbete. Den nya styrelsen   presenteras på sidan fyra. Under 2019 har vi haft en omfattande verksamhet med 7 föreningsmöten. Vi är en länsförening och har ett uppdrag att arbeta med alla 8 kommuner i Kronoberg. Förutom de största kommunerna Växjö och Ljungby har vi inlett samverkan med Älmhult och Tingsryd. Under våren 2020 fortsätter vi att samverka med kommunerna.18 mars har vi det första mötet i Älmhult tillsammans med reumatikerföreningen. I samarbete med osteoporosföreningen i Blekinge anordnar vi den 5 maj en utflykt. Styrelsen vill verka för att våra medlemmar ska få inflytande och arrangerar under  våren ”Samtalscaféer ” för erfarenhetsutbyte. Där får våra medlemmar även möjlighet att framföra önskemål om teman för föreningsmöten och aktiviteter. Styrelsen kommer i sam-verkan med vårdprofessionen verka för att starta osteoporos -skola i Ljungby samt rörelsegrupper speciellt för bensköra.

Varmt välkommen till våra möten !

Välkommen till vårens träffar i Kronoberg! 

Torsdagen den 12 mars kl. 14.00 Idé & KunskapsCentrum,  Södra Vallviksvägen 4B, Teleborg, Växjö Samtalscafé : Erfarenhetsutbyte. Dessutom berättar styrelsen om vad som är på gång inom behandling för bensköra och tar emot förslag på program och aktiviteter.     

Anmälan till Astrid Helleblad, tel. 070-7955244 eller Solveig Rydén, tel. 070-5124819 senast 5 mars.

Onsdagen den 18 mars kl. 14.00 Missionskyrkan i Älmhult, Linnégatan 8, Älmhult          Öppet möte i samverkan med reumatikerföreningen i Älmhult. Sjuksköterskan Lena Jeppsson Råsbrant, Bentäthetsmottag-ningen, Ljungby lasarett, informerar om den dolda sjukdomen  benskörhet.

Anmälan till Astrid Helleblad, tel. 070-7955244, Solveig Rydén, tel. 070-5124819 senast 10 mars.

Onsdagen den 22 april  kl. 14.00 Domkyrkocentrum, Växjö  Det digitala utanförskapet : Jan Erik Sundh, SeniorNet, föreläser och svarar på frågor. 

Anmälan till Astrid Helleblad, tel. 070-7955244, Solveig Rydén, tel. 070-5124819 senast 14 april.           

                                  

Onsdagen den 29 april, Bridgelokalen Ljungby, Storgatan 28. Samtalscafé : Erfarenhetsetsutbyte mm. Se programmet 12 mars i Växjö.

Anmälan till Astrid Helleblad, tel. 070-7955244, Solveig Rydén, tel. 070-5124819, senast 22 april.

Tisdagen 5 maj  Utflykt till  HönsaLottas Luffarmuseum, Boda i samarbete med osteoporosföreningen i Blekinge. Program  11 – 15, då ingår mat, underhållning och visning,  Pris inklusive bussresa från Växjö 350 kr. Endast medlemmar. Tid och plats för start i Växjö meddelas senare.  Kräver bindande anmälan senast 6 april till Astrid Helleblad eller Solveig Rydén.       

Följ denna länk och läs mer vad  som hände i Växjö.

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org