I en kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten konstateras att de smittskyddsåtgärder som vidtagits på grund av covid 19 har lett till sämre psykisk hälsa för vissa grupper och riskerar även att påverka den fysiska hälsan. De negativa konsekvenserna riskerar att förvärras ju längre rekommendationen kvarstår. Det kan också finnas ett uppdämt vårdbehov i gruppen.

Många olika negativa effekter

  • De som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta mår sämre, och det digitala utanförskapet har blivit tydligare när man inte kan träffas fysiskt.
  • Många personer i gruppen 70 år och äldre känner sig frustrerade och upplever att de särbehandlas på ett stigmatiserande sätt.
  • Saknaden efter sociala sammanhang är stor och stödlinjer får fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för längre.
  • Oro och ångest har ökat inte minst bland dem som har en psykiatrisk diagnos.

Med pandemin följer negativa effekter särskilt för personer 70 år och äldre, både med avseende på risken för sjukdom och utifrån konsekvenserna av olika åtgärder. Förebyggande insatser behöver nu intensifieras och den digitala kompetensen öka bland äldre. Litteraturen visar att god och tillförlitlig information skyddar mot oro, och det finns rekommendationer om åtgärder som individer och myndigheter kan göra för att motverka negativa konsekvenser av fysisk isolering. Exempelvis underlättar det om begränsningar rörande fysisk isolering kan avgränsas i tid.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.