Artiklar

Är god mat nyttig - RECEPT

Recept från länsföreningen i Östergötland

 

Skarp kritik mot sjukvårdens brister i behandling av bensköra patienter

Artikel från LIF

http://www.life-time.se/2014/01/21/sverige-bland-de-samsta-att-forebygga-frakturer-hos-benskora-personer/#.Ut7dTPe9guc.email

 

Sverige bland de sämsta att förebygga frakturer hos bensköra personer

Artikel från LIF

http://www.life-time.se/2014/01/21/sverige-bland-de-samsta-att-forebygga-frakturer-hos-benskora-personer/#.Ut7dTPe9guc.email

 

Artikel om bisköldkörtelöverfunktion, en sjukdom som kan orsaka osteoporos

Följ denna länk

 

Aktiv man artikel från Aftonbladet 6 dec. 2013 om manlig osteoporos

Följ denna länk

 

Vårdfokus nummer 9 2013 med tema osteoporos

Följ denna länk

 

Balans, bentäthet och höftfraktur

Läs mer under denna länk

 

Osteoprosscreening halverar risken för ny fraktur

Läs mer under denna länk

 

Den primära meningen med detta kort för osteoporos i Europa (SCOPE) är att hjälpa människor att minska sin risk för osteoporos och att se till att alla européer har tillgång till den bästa diagnosen och behandlingen. Delar som är svåra att uppnå mål som inkluderar även regeringens politik. Detta kort låter européer mäta hur väl deras land är kompetent att ta fram dessa delar. Det ger också en möjlighet att mäta framtida framsteg.
Förorden är engelsk text och därefter SCOPE kortet. Följ denna länk till SCOPE


 

Enorma kostnader för fallolyckor rapporter från Folkhälsmyndigheten​​​​Kostnader förknippade med fallolyckor uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor, varav nästan fem miljarder i direkta kostnader och ungefär nio i försämrad livskvalitet. Uppskattningsvis beräknas kostnaderna öka till drygt 22 miljarder kronor år 2050 om inte effektiva förebyggande åtgärder genomförs.Rapporten beskriver också förslag på fallförebyggande åtgärder. Det finns vetenskapligt prövade åtgärder och om dessa används kan stora lidanden, livskvalitetsförsämringar och kostnader undvikas.Läkemedelsverket:

EU-utredning av risken för käknekros i samband med bisfosfonatbehandling slutförd (09-09-25)

En ny EU-utredning rörande risken för käknekros i samband med bisfosfonatbehandling, visar att risken för käknekros är låg hos patienter som får peroral (tablett-)behandling mot osteoporos och Pagets sjukdom. Cancerpatienter som behandlas med intravenösa bisfosfonater löper större risk. I utredningen föreslås förebyggande åtgärder.

Läs mera:
Läkemedelsverkets rapport som bygger på den europeiska myndighetens (European Medicines Agency) översikt. Den har bl a hämtat data från en längre sammanställning gjord av en förening för amerikanska käkkirurger.

 


Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org