Västmanlands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

Styrelse 2020

Välkommen också att kontakta någon av oss i styrelsen för svar på frågor eller för att ta del av våra aktiviteter med olika teman och få information om den kroniska sjukdomen osteoporos.

På bilden från vänster:                         Telefon                     E-post-adress                 

Christin Erlandson                          070/491 49 96    erlandson@tele2.se adj. ledamot

Eva Koumal                                      073/ 776 09 91   evakoumal@hotmail.com ledamot

Berit Hedlund, sekreterare            070/533 76 80    berit.hedlund@tele2.se sekreterare                               

Lisa Keisu, ordförande                070/395 26 37    lisa.keisu@telia.com  ordförande

Barbro Ivner, kassör                       072/993 30 06    barbroivner@hotmail.com kassör

Inbjudan till årsmöte i Osteoporosföreningen Västmanland

 

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna att delta i mötet som äger rum onsdagen den 12 februari 2020 klockan 15-17 i Västerås. Särskilt inbjuden gäst är förbundsordförande Mai Bergström som berättar om Osteoporosförbundet.

Plats: Eriksborg, Hörntorpsvägen 4, ingång 25. Buss 3 tar dig dit

Vi hoppas att du/ni har tillfälle att komma till mötet. Din närvaro är av central betydelse. Vidare är dina erfarenheter och förhoppningsvis positiva inställning även till styrelsearbete i hög grad väsentlig för att förbättra osteoporosvården.

Samtliga närvarande bjuds på kaffe/te och tranbärsdryck samt små läckerheter/godsaker.

Vi emotser gärna en anmälan till årsmötet för att kunna beställa fika i korrekt omfattning,

senast 10/2 till barbroivner@hotmail.com / mobil 072-993 30 06.

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Mötets stadgeenliga utlysning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Budget och verksamhetsplan

10. Val av ordförande för ett år

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Val av övriga styrelseledamöter för två år

13. Val av revisor för två år

14. Val av valberedning

15. Val av ombud och ersättare till riksstämma

16. Ärenden väckta av styrelsen

17. Ärenden väckta av medlemmar

18. Mötet avslutas

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org