Blekinge län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

Vid årsmötet 13 februari valdes en ny styrelse för Osteoporosföreningen i Blekinge.

Ordf. Siv Berntsson

Tel.072 – 172 42 34

sberntsson@outlook.com

 

v-ordf. Elisabeth Åberg Petersson

tel.0733 – 28 12 12

bl.osteoporos@gmail.com

 

sekr. Ulla Henriksson

tel.070 – 862 66 20

ulla_henriksson@hotmail.com

 

Kassör. Gunhild Björsne

tel.0706 – 36 41 23

gunhildbjorsne@hotmail.com

 

Kerstin Johansson

tel.0708 – 66 66 56

 

Gun-Britt Engström

tel.0708 – 29 17 51

Vi är idag 98 medlemmar. Blekingeföreningen har fått 24 nya medlemmar under 2019. Vi inbjuder medlemmar och allmänhet till föreläsningar.  Under april 2019 i Ronneby, med specialistläkaren Sanna Barbir, Växjö. I anslutning till Osteoporosdagen 20 okt 2019 ordnade vi en diskussionskväll på Wämö Center i Karlskrona, med särskild inbjudan till ledande sjukvårdspolitiker och nyckelpersoner inom professionen i Region Blekinge. Specialistläkarna Ronny Lagercrantz-Heie och Dan Vest föreläste och talade om sina erfarenheter från osteoporosmottagningar på andra platser. Rose-Marie Sandin ledde oss i en uppskattad pausgymnastik. Föreningen har under 2019 blivit medlemmar i HSO (en samarbetsförening för att kunna nå beslutande organ i Region Blekinge) och har genom dem, framfört att vi vill ha jämställd vård för samma diagnos, oberoende av vårdcentral, bostadsort och kön.

Den tid vi nu lever i just nu, är starkt präglat av Coronapandemin med stor osäkerhet inför framtiden. Många, även experter, säger ”Det enda vi vet är att vi inget vet”.

Vi hoppas att det under hösten blir mera normala förhållande och att därmed kunna deltaga i seniordagarna som hålls i alla Blekingekommunerna. Det är ett utmärkt sätt att nå ut till allmänheten med information om benskörhet – den tysta sjukdomen. Den medlemsresa vi planerade i våras hoppas vi kunna genomföra nästa vår.

Vi finns också på Facebook. Sök på Osteoporosföreningen i Blekinge.

                                                

Vårdplan för Osteoporos, följ denna länk.

 

Ny ordförande Siv Berntsson och Ingrid Persson 

överläkare Sanna Barbir

 Lilian Nöjdh, Ronneby och Gertrud Sandström, Mörrum

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org