Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet
och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.
Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden.
Vi är den enda patientorganisation som satsar sina resurser på diagnosen osteoporos.

Vi har osteoporosföreningar runt om i landet.

Osteoporosförbundet verkar för att:
• Osteoporos ska bli en känd sjukdom.
• Osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.
• De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft.
• Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas.
• Osteoporos ska förebyggas.

En viktig uppgift är att informera såväl allmänhet som beslutsfattare och alla som arbetar inom vården.
Vi arrangerar föreläsningar och vi bidrar med kunskap på många sätt.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info