Artikel RubrikRubrik

  Osteoporosförbundet och lär dig mer om din diagnos                                      Har du frågor är du välkommen att kontakta vårt kansli. Telefon: 08-121 463 93

Välkommen till Osteoporosförbundet​

I kampen mot vår tids folksjukdom arbetar vi genom att sprida kunskap om sjukdomen Osteoporos/benskörhet till medlemmar allmänhet, sjukvård och politiker

Vad är osteoporos - benskörhet

Osteoporos är det medicinska uttrycket för benskörhet.

Osteoporos betyder bokstavligen “poröst ben” och sjukdomen uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den kan bygga.

Det gör i sin tur att skelettet blir skört och att man lätt bryter sig.

Diagnos  och Behandling

Diagnosen osteoporos ställs genom bentäthetsmätning i höft och ländrygg. Undersökningen utförs med DEXA-teknik (Dual Energi X-ray Absorptiometri) av höft och ländrygg. Undersökningen utförs med patienten liggande på en brits, har hög precision, är ofarlig och tar endast några minuter. Strålmängden är liten och motsvarar några dygns bakgrundsstrålning. 

Osteoporosföreningen i Norrbotten har sammanställt en informativ broschyr för att öka kunskapen om att i tidiga år bygga ett starkt skelett.

Vi vill gärna att ni sprider

kunskapen vidare genom att 

använda broschyrens innehåll på

informationsträffar.

Klicka på länken

pdf-fil

Pågående arbete med standardiserade vårdförlopp pågår bl.a. för osteoporos. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process. Arbetet beräknas bli klart i slutet av 2020. Ansvariga denna grupp för osteoporos är Ordförande Christina Åkesson Processledare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin från Dalarna.

Om du är intresserad att läsa mer följ denna länk.

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/standardiseradevardforlopp/pagaendestandardiseradevardforlopp.30011.html

Träning och förebyggande

Vårda ditt skeltt

Arvet spelar stor roll vid benskörhet. Om du har nära släktingar, som haft flera frakturer, löper du större risk att själv drabbas.
Det går att bromsa nedbrytningen av skelettet genom livsstilsförändringar.

Otago Exercise Programme (OEP), presenterat av forskare i Nya Zeeland är ett evidensbaserat hemträningsprogram för äldre med inriktning på styrka, balans och uthållighet. Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Nedsatt styrka och balans är två starkt bidragande faktorer till de flesta av de fall som uppstår hos äldre och det har visat sig att programmet kan minska antalet fallolyckor och mortalitet för personer över 80 år.

www.fou.sormland.se/rad/fallpreventionsradet/fallprevention/otago-exercise-programme/

Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org