Den 20 oktober varje år är det internationella osteoporosdagen – över hela världen.

Osteoporos (benskörhet) drabbar varannan kvinna och var fjärde man i Sverige och årligen sker 120 000 osteoporosrelaterade frakturer. Till en kostnad av över 23 miljarder kronor per år. 

Genom att arbeta förebyggande kan förekomsten av frakturer minskas.

”Kontakta din doktor och begär att få göra en bentäthetsmätning.”

Mai Bergström

”70–80 % har ärvt sin osteoporos och man ska absolut inte känna skuld för detta.”

Anita Sandström

”Titta och lyssna på kunskapswebbinariet med professor Mattias Lorentzon och Alexandra Charles, där även Mai Bergström och Anita Sandström från Osteoporosförbundet deltog.”

”Det är viktigt att bibehålla en aktiv livsstil, motionera och inte bli stillasittande. Fysisk aktivitet under säkra former är bra för att förbättra den fysiska funktionen men även bentätheten.”

Mattias Lorentzon

Senaste nytt

Vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har godkänt vårdförlopp för osteoporos. Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur. Förloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten.

Förbundets aktiviteter

Klicka här för att se länsföreningarnas aktiviteter.

Vad är Osteoporos?

Osteoporos (benskörhet) betyder bokstavligen “poröst ben”. Sjukdomen uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den kan bygga. Läs mer…

Vanliga frågor

Läs och få svar på de vanligaste frågorna kring Benskörhet

Läs mer…

Våra föreningar i länen

Vi har 20 lokala osteoporosföreningar runt om i landet.

Läs mer…

Föreningarnas lokala aktiviteter

Årsmöte Västerbotten

15 februari kl 14:00 - 16:00

Årsmöte Värmland

16 februari kl 13:30 - 15:30

Årsmöte Kronoberg

16 februari kl 14:00 - 16:00

Årsmöte Östergötland

16 februari kl 15:30 - 17:30

Årsmöte Blekinge

16 februari kl 17:00 - 19:00

Årsmöte VGR

21 februari kl 15:00 - 17:00

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org