Artikel RubrikRubrik

  Osteoporosförbundet och lär dig mer om din diagnos                                      Har du frågor är du välkommen att kontakta vårt kansli. Telefon: 08-121 463 93
 
Du som får osteoporosmedicin bör läsa denna artikel från Läkartidningen                                                                                                                                       Mycket viktigt med rätt behandling under Corona pandemin vid risk för allvarliga frakturer.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har under våren kommit med rekommendationer om nya riktlinjer för osteoporosvården.

Det behövs frakturkedjor i hela landet och alla med en osteoporosrelaterad fraktur ska utredas, heter det bland annat. Läs mer och följ denna länk.

Det kan förhoppningsvis bli ett stort lyft för ”osteoporosvården” i Sverige framöver och för oss med osteoporos!

Kristina Åkesson i intervju för Osteoporosförbundet:      

”Vi bör se förbättringar inom två år”

Varje år behandlas runt 100 000 frakturer som orsakas av benskörhet, men det är inte alla patienter som blir utredda och får rätt diagnos. Socialstyrelsen skärper nu riktlinjerna för osteoporos, men arbetet med frakturkedjor går trögt. Läs hela intervjun via denna länk

Välkommen till Osteoporosförbundet​

I kampen mot vår tids folksjukdom arbetar vi genom att sprida kunskap om sjukdomen Osteoporos/benskörhet till medlemmar allmänhet, sjukvård och politiker

Vad är osteoporos - benskörhet

Osteoporos är det medicinska uttrycket för benskörhet.

Osteoporos betyder bokstavligen “poröst ben” och sjukdomen uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den kan bygga.

Det gör i sin tur att skelettet blir skört och att man lätt bryter sig.

Diagnos  och Behandling

Diagnosen osteoporos ställs genom bentäthetsmätning i höft och ländrygg. Undersökningen utförs med DEXA-teknik (Dual Energi X-ray Absorptiometri) av höft och ländrygg. Undersökningen utförs med patienten liggande på en brits, har hög precision, är ofarlig och tar endast några minuter. Strålmängden är liten och motsvarar några dygns bakgrundsstrålning. 

Nyheter med länkar

”Det sa poff, poff – som bären man trampar på”.  länk från artikel i Expressen

Brutna ben-Trasiga liv

Benskörhet en onödig kostnadsbomb

Läs mer om osteoporos Vårdguiden Stockholm

starka ben.jpg
Vardguiden-22.jpg

Förbundets årsstämma är genom rådande omständigheter inställd. Planeringen är att denna i stället skall genomföras under tidig höst, mer information kommer om detta.
Det är viktigt att alla delegater nås av denna information så inga resor bokas. Om ni redan nu har frågor så kontakta gärna Pia Elmgren eller Torborg Söderberg så skall vi så gott vi kan lämna besked.
Hoppas ni alla är friska, gå ut i friska luften och tvätta händerna mycket och ofta.
Pia

Kristina Åkesson i intervju för Osteoporosförbundet:      

”Vi bör se förbättringar inom två år”

Varje år behandlas runt 100 000 frakturer som orsakas av benskörhet, men det är inte alla patienter som blir utredda och får rätt diagnos. Socialstyrelsen skärper nu riktlinjerna för osteoporos, men arbetet med frakturkedjor går trögt.

Läs hela intervjun via denna länk

Pågående arbete med standardiserade vårdförlopp pågår bl.a. för osteoporos. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process. följ denna länk.

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/standardiseradevardforlopp/pagaendestandardiseradevardforlopp.30011.html

Träning och förebyggande

Vårda ditt skelett

Arvet spelar stor roll vid benskörhet. Om du har nära släktingar, som haft flera frakturer, löper du större risk att själv drabbas.
Det går att bromsa nedbrytningen av skelettet genom livsstilsförändringar.

Otago Exercise Programme (OEP), presenterat av forskare i Nya Zeeland är ett evidensbaserat hemträningsprogram för äldre med inriktning på styrka, balans och uthållighet. Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Nedsatt styrka och balans är två starkt bidragande faktorer till de flesta av de fall som uppstår hos äldre och det har visat sig att programmet kan minska antalet fallolyckor och mortalitet för personer över 80 år.

www.fou.sormland.se/rad/fallpreventionsradet/fallprevention/otago-exercise-programme/

Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org