Bra länkar för oss med osteoporos

FRAX – Fracture Risk Assessment Tool

FRAX är ett datorbaserat redskap utvecklat av WHO för att bedöma 10 års-risken för fraktur hos män och kvinnor.​ Besök FRAX här.

Svenska Osteoporossällskapet​

En förening huvudsakligen med vårdnadsgivare som medlemmar. Besök deras sida.

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Används i huvudsak för att organisera och planera vården. Läs riktlinjerna här.

Hjälpmedelsinstitutet

Hitta hjälpmedel vid rörelsehinder. Besök deras sida.

Vårdförlopp osteoporos – SKR

Sveriges kommuner och regioners arbete med standardiserade vårdförlopp syftar till att jämna ut skillnader i vård, och säkerställer likvärdig vård i hela landet. Läs mer om vårdförlopp osteoporos här.

Fass

Här hittar du information om alla godkända läkemedel i Sverige, både receptfria och receptbelagda. Besök Fass här.

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa kvalitetssäkrad information om hälsa och vård från Sveriges regioner. Du får information om var du kan hitta vård och du kan logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Besök 1177.

Fraktur.se

En webbplats om osteoporos utgiven av läkemedelsföretaget Amgen.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info