Om Osteoporos

Benskörhet/osteoporos är ett stort folkhälsoproblem, där Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna i världen!

Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur.

Det sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige, och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Tyvärr är fortfarande kunskaperna om osteoporos bristfälliga hos många som arbetar inom hälso- och sjukvården och det gör att många människor får gå utan hjälp länge. Det är olyckligt eftersom sjukdomen då kan bli svårbehandlad fastän det idag finns effektiv behandling. Det gäller också att vara uppmärksam på riskfaktorer för frakturer.

Osteoporos utvecklas långsamt under flera års tid och de som drabbas har ofta inte några symtom förrän de bryter till exempel en handledsfraktur.

Om du plötsligt får en intensiv smärta i ryggen som blir värre när du står eller går, eller du har svårt för att böja dig framåt, lyfta saker eller vrida på kroppen, kan det bero på en fraktur i ryggraden som orsakats av osteoporos. Det är bara runt en tredjedel av alla kotfrakturer som orsakar smärta, vilket gör dem svåra att diagnostisera. Frakturer i den lägre ryggraden orsakar oftare smärta än frakturer i den övre ryggraden. En krökt rygg och framåtböjd hållning är andra vanliga tecken på långt framskriden osteoporos och MINSKAD KROPPSLÄNGD.

Vanliga symptom på benskörhet är ryggsmärtor och längdminskning, beroende på att kotorna sjunker ihop. Det ger en kraftig riskökning för att få andra frakturer, som höftfraktur. Andra vanliga symtom på osteoporos är att man får frakturer redan vid lindriga fallskador. Då måste man göra doktorn uppmärksam på osteoporos för att minska risken för att få fler frakturer!

Orsakerna till osteoporos är många och komplexa. Arvsanlag och kortisonmedicinering är några samverkande faktorer. Bristfällig föda, för lågt intag av D-vitamin, låg fysisk aktivitet, låg kroppsvikt, Vidare kan medicinering mot epilepsi, sköldkörtelsjukdomar och vissa reumatiska sjukdomar samt antiöstrogenmedicinering mot cancer leda till försämringar av skelettet. Andra sjukdomar kan orsaka osteoporos sekundärt. Läs mer under rubrik diagnos.

Mycket går att påverka och det finns därför all anledning att vara aktiv för att förhindra frakturer.

Osteoporosförbundet arbetar för att förbättra situationen för patienter med benskörhet som fortfarande är en eftersatt och försummad grupp i samhället. Det finns idag kunskap om hur man ska minska risken för benskörhetsfrakturer, problemet är att vi inte lyckats informera sjukvårdspersonal och patienter i tillräcklig omfattning. Om du vill veta mer om osteoporos se på sidan Länkar.​

Vill du veta mer om vilka mediciner som finns följ denna länk.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info