Vårdförloppet för osteoporos inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur, omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten.

Tre nya vårdförlopp går ut på remiss

Nu går ytterligare tre sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. [...]

Tre nya vårdförlopp går ut på remiss2022-04-29T14:44:01+02:00
Till toppen