Tidningen OsteoporosNytt

OsteoporosNytt är Osteoporosförbundets medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år, vecka 11, 24, 39 och 50.

Redaktör för tidningen är Fredrik Hed, apotekare och medicinjournalist. Du når honom på epost fredrik@osteoporos.org

Tidningen trycks i ca 5 200 exemplar. Förutom att skickas ut till alla medlemmar, finns den också på vårdcentraler och osteoporosmottagningar, men skickas också till politiker och beslutsfattare på både lokal, regional och nationell nivå.

OsteoporosNytt tar upp frågor och ämnen som är viktiga för människor med osteoporos (benskörhet). Vi redovisar det aktuella nyhets- och forskningsläget, fördjupar oss i ämnen i våra temablock och berättar om spännande människor och hur de lever gott med sin benskörhet. Våra lokalföreningar berättar om sin verksamhet och du har möjlighet att ställa frågor till vår läkare som svarar i tidningen.

Det bästa sättet att få tidningen är att bli medlem.

Tidningen kompletterar föreningens arbete, som verkar för att:
• Osteoporos ska bli en känd sjukdom.
• Osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.
• De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft.
• Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas.
• Osteoporos ska förebyggas.

Annonser 2023

Total upplaga (dec 2022): 5 200 ex.

Helsida kostar 10 000 kr, omslag kostar 12 000 kr.

Klicka här för en komplett prislista.

Kontakta redaktör Fredrik Hed (fredrik@osteoporos.org) om du har frågor.

OsteoporosNytt nr 4 2022 (utkom 12 december) har tema forskning. Vidare finns intressanta artiklar om

  • Osteoporosdagen 20 oktober – aktiviteter över hela landet
  • att antalet höftfrakturer kommer att fördubblas till 2050
  • att fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest
  • Alexandra Charles; ”Ojämlik vård är ett stort problem”
  • Osteoporosföreningen Dalarna som jobbar för en osteoporosmottagning

Som vanligt svarar också vår läkare, Märit Wallander, på läsarnas frågor. Bland annat om man ska dricka mindre kaffe.

Nästa nummer utkommer den 13 mars.

Redaktionen önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år.

Arkiv

Här hittar du arkivet med äldre tidningar. OBS! Bara för medlemmar.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info