Tidningen OsteoporosNytt

OsteoporosNytt är Osteoporosförbundets medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år, vecka 11, 24, 39 och 50.

Redaktör för tidningen är Fredrik Hed, apotekare och medicinjournalist. Du når honom på epost fredrik@osteoporos.org

Tidningen trycks i ca 5 200 exemplar. Förutom att skickas ut till alla medlemmar, finns den också på vårdcentraler och osteoporosmottagningar, men skickas också till politiker och beslutsfattare på både lokal, regional och nationell nivå.

OsteoporosNytt tar upp frågor och ämnen som är viktiga för människor med osteoporos (benskörhet). Vi redovisar det aktuella nyhets- och forskningsläget, fördjupar oss i ämnen i våra temablock och berättar om spännande människor och hur de lever gott med sin benskörhet. Våra lokalföreningar berättar om sin verksamhet och du har möjlighet att ställa frågor till vår läkare som svarar i tidningen.

Det bästa sättet att få tidningen är att bli medlem.

Tidningen kompletterar föreningens arbete, som verkar för att:
• Osteoporos ska bli en känd sjukdom.
• Osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.
• De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft.
• Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas.
• Osteoporos ska förebyggas.

Annonser

Total upplaga (sept 2021): 5 200 ex.

Helsida kostar 10 000 kr, omslag kostar 12 000 kr.

Klicka här för en komplett prislista.

Kontakta redaktör Fredrik Hed (fredrik@osteoporos.org) om du har frågor.

OsteoporosNytt nr 2 2021 (utkommer 13 juni) har tema oro och ångest i samband med benskörhet. Vidare finns intressanta artiklar om

  • förbundets årsstämma i april
  • att alla regioner i Sverige misslyckas med tillgängligheten i sjukvården
  • att det är bra för hälsan att ta hand om blommor.
  • att 6 av 10 vill gå osteoporosskola
  • att det går olika snabbt i regionerna att implementera vårdförlopp och frakturkedja

Som vanligt svarar också vår läkare, Märit Wallander, på läsarnas frågor.

Nästa nummer utkommer den 26 september.

Redaktionen önskar alla läsare och härlig sommar.

Arkiv

Här hittar du arkivet med äldre tidningar. OBS! Bara för medlemmar.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info