Diagnos

En minskning av kroppslängden med ett par centimeter behöver inte vara en del av ett naturligt åldrande. Det kan istället vara ett tecken på osteoporos. Om längdminskningen är över fem centimeter i vuxen ålder kan det tyda på en kotkompression,
Läs mer om kotkompression på vårdguiden 1177

Vill du veta om du befinner dig i riskzonen för osteoporos vilket innebär en ökad risk för frakturer? Risken för en fraktur under de kommande åren kan beräknas med hjälp av frakturinstrumentet FRAX® (Fracture risk assessment tool) som är utvecklat av WHO (Världshälsoorganisationen) och webbaserat. Besök sidan där det enkelt går att ställa in valfritt språk för frågeformulärets frågor.
Frakturinstrumentet FRAX

Resultatet kan vara underlag för fortsatt diskussion med vårdcentralen.

För att konstatera om du har osteoporos genomför sjukvården en bentäthetsmätning och blodprovsanalyser. Bentäthetsundersökningen bygger på en speciell röntgenteknik DXA (Dual energy X-ray absorptiometry). Mätningen är avgörande för eventuell behandling.

Läs mer om hur bentäthetsmätning går till

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info