Lastning Händelser

Osteoporosföreningen i Västernorrland beslöt att lägga sin förening som vilande p g a att vi inte fick till en komplett styrelse. Vi meddelade våra medlemmar detta beslut och det visade sig att vi hade två medlemmar som visade starkt intresse av att föreningen skulle fortsätta.

Vi har därför beslutat om extra årsmöte

Dag: 2024-06-25
Tid: Kl 13.00
Plats: Funktionsrätt Västernorrlands lokal Violen, Södra vägen 5 B, Härnösand

OBS! Aktiviteter som Osteoporosförbundet och de regionala Osteoporosföreningarna arrangerar är normalt bara till för medlemmar, om inget annat anges.

Klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Till toppen