Osteoporosföreningen i Hallands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Ordförande; Barbro Jensen
barbro.jensen@hotmail.com

Kassör; Lisbeth Hansson
rosemarie43496@yahoo.se

Sekreterare; Mona Holmberg
monanki55@gmail.com

Ledamot; Eivor Augustsson
eivor.augustsson@gmail.com

Vårens verksamheter

Kallelse till årsmöte med osteoporosföreningen i Halland

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna till vårt årsmöte som äger rum onsdagen den 19 februari 2020 klockan 14.00. Plats: Föreningshuset Husknuten Sperlingsgatan 5, Halmstad.

Vi hoppas att du har tillfälle att komma till mötet. Din närvaro betyder mycket.

Du som redan är medlem, ta gärna med en blivande medlem till föreningen.

Beträffande medlemsavgift för 2020 och inbetalning senast den 31 januari. Du som vill ha inbetalningskort med posten och har lämnat mailadress ber vi dig underrätta solbritt.s@telia.com.
Observera att vi inte skriver ytterligare/separat inbjudan till de olika aktiviteterna/evenemangen som nämns här utöver denna inbjudan och information.

Kungsbacka Mitt på torget bredvid Kungsbacka kyrka ligger församlingens hemtrevliga kyrkcafé. Vi träffas här onsdag den 4/3 tid 12-14. Du är varmt välkommen och ta gärna med en vän, anhörig eller någon annan som är intresserad att få veta mer om sjukdomen osteoporos/benskörhet. Föreningen bjuder på kaffe/te och bulle. Anmäl dig senast fredag 27 februari till

Lisbeth Hansson, rosemarie43496@yahoo.se

Halmstad

Föreläsning Karl XI:s Äldreboende, onsdag den 13 maj kl. 14.00. Sol-Britt Sundvall ordförande i Osteoporosföreningen i Skåne föreläser i ämnet osteoporos/benskörhet. Kaffeservering

Inställt på grund av Corona

eivor.augustsson@gmail.com tel

Halmstad

Föreläsning Alla Hjärtans Hus, Halmstad, onsdag den 26 augusti kl. 14.00.

Kaffeservering. Anmäl dig senast fredag 21 augusti: Eivor Augustsson, eivor.augustsson@gmail.com

Vi söker även personer som vill hjälpa till att ordna träffar i olika delar av Halland.

Vi är 55 medlemmar i Halland. Vi vill förstås bli fler. Med fler medlemmar får vi större genomslagskraft. Beräknat antal personer i Halland med osteoporos är ca 16 000. Man kan också stödja föreningen genom medlemskap även om man inte har osteoporos. Medlemsavgiften är 225 kr. per år. För stödmedlem i samma familj kostar det 100 kr. Anmälan om medlemskap går bra att göra på vår hemsida https://www.osteoporos.org/ eller per telefon.

Osteoporosförbundet 08-121 463 93. Vi har också en sida på Facebook väl värd att besöka. https://www.facebook.com/ROP.Osteoporotiker/ eller sök på Osteoporosförbundet.

Lite nyheter

Pågående arbete med standardiserade vårdförlopp bl.a. för osteoporos. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process. Arbetet beräknas bli klart i slutet av 2020. Ansvariga denna grupp för osteoporos är Ordförande Christina Åkesson Processledare från Skåne och Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin från Dalarna.

Om du är intresserad att läsa mer kopiera denna länk.

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardocbehandling/systemforkunskapsstyrning/standardiseradevardforlopp/pagaendestandardiseradevardforlopp.30011.html

Nya riktlinjer för, rörelseorganenssjukdomar (där osteoporos ingår), osteoporosbehandling kommer under 2020. Vi förväntar oss en skärpning av reglerna så att vi får en högre behandlingsgrad och osteoporosskolor.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Om oss:

Länsföreningen startade 1 juni 2015.

Styrelse

Caféträff på Fribergs innan länsföreningen startade

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info