Osteoporosföreningen i Kronobergs län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Aktiviteter

klubba hammare årsmöte

Årsmöte Kronoberg

16 februari 2023 kl 14:00 - 16:00

Styrelsen 2022

Ordförande/sekreterare: Birgit Nyberg
Tel: 070-598 97 25
birgit.nyberg@utbildningskonsult.se

Kassör Kerstin Sundh
Tel: 070-234 46 64
ksundh@telia.com

Ledamot: Astrid Helleblad
Tel: 070-795 52 44
astridhelleblad@gmail.com

Ledamot: Solveig Rydén
Tel: 070-512 48 19
slryden@live.se

Ledamot: Margareta Feuk
Tel: 070-521 09 66
feuk.margareta@telia.com

Ledamot: Gunilla Karlsson
Tel: 073-389 58 05
gunillaykarlsson@hotmail.com

Ledamot: Eva Karlsson
Tel: 0760-34 36 07
i.eva.karlsson@gmail.com

Information augusti 2022

Kära medlemmar!

Välkommen till en höst där vi hoppas det går att genomföra alla program. Vi har i styrelsen arbetat för att skapa ett fullödigt program och hoppas på god uppslutning och att ha en aktiv dialog med er.

Vi vet alla att covid fortfarande finns i samhället och vi kommer att genomföra alla aktiviteter med möjlighet att hålla respektavstånd samt följa eventuella rekommendationer från FHM.

Under våren har vi inte erbjudit så många aktiviteter pga osäkerheten kring pandemins utveckling. Antal deltagare har också varit något mindre än vanligt. Men efter samtalscaféet och utflykten till Hönsalotta har vi fått mycket fin feedback!

Under våren har styrelsen deltagit i utbildningsdag i styrelse-arbete som även erbjöds medlemmar. Två medlemmar deltog. Som vi tidigare har meddelat så krävs nya styrelsemedlemmar inför år 2023. Eftersom endast en av de nuvarande styrelse-medlemmar är vald inför kommande verksamhetsår önskar vi att några av er nuvarande medlemmar är med i valberedningen.

Hänvänd er i denna fråga till Astrid Helleblad tel.070-7855244.

Varmt välkommen till höstens aktiviteter

Tisdagen 6 september
Öppet möte om den dolda sjukdomen Osteoporos/Benskörhet kl. 14.00 Domkyrkocentrum, Växjö
• ”Låt den första frakturen bli den sista” Anna Spångeus, läkare och biträdande professor.
• ”Fysisk aktivitet och osteoporos” Ann-Charlotte Grahn Kronhed, sjukgymnast och docent.
• ”Att leva med osteoporos” Anne Elfström styrelseledamot i Osteoporosförbundet.
Fika ingår!
• OBS Anmälan till Solveig Rydén 070-512 48 19 senast 30 augusti.
Ni som är medlemmar i vår förening sprid information till anhöriga och vänner om detta öppna möte. Många känner inte till vår förenings existens och hur vanlig sjukdomen är samt att behandling finns för att förebygga kommande frakturer!

Onsdagen 12 oktober
Rörelseträningen startar och pågår onsdagar veckorna 41-46, kl. 16-17
Gymnastiksalen J.F. Liedholms väg 12
Ledare Rosmari Säll.
• Anmälan till Solveig Rydén 070-5124819 senast 5 oktober.

Torsdagen 20 oktober
OSTEOPOROSDAGEN Galaxen, Stadsbiblioteket , Växjö kl 13.30 OBS tiden!
”Vad händer idag inom osteoporosvården?”
Medverkande är personal som deltar i upptäckt, behandling, uppföljning och utveckling inom osteoporosvården.
• OBS Anmälan till Solveig Rydén 070-5124819 senast 11 oktober.

Torsdagen 27 oktober
Informationsmöte på Alvesta bibliotek om OSTEOPOROS för Allmänheten i samverkan med Vuxenskolan Kronoberg.
Gunilla Karlsson, styrelseledamot Osteoporosföreningen Kronoberg.
Tid och lokal meddelas via biblioteket och Vuxenskolan.
• Ingen anmälan krävs.

Onsdagen 9 november
”God och Nära vård”- ett samarbetsprojekt mellan Ljungby kommun, region Kronoberg och Campus Ljungby
kl. 14 Galaxen, Stadsbiblioteket Växjö
Josefine Jernberg projektledare med kolleger.
• Anmälan till Solveig Rydén 070-5124819

Tisdagen 22 november
”Dagens och framtidens primärvård”
Galaxen på Stadsbiblioteket, Växjö kl. 14
Hanna Svensson, primärvårdschef region Kronoberg.
• OBS Anmälan till Solveig Rydén 070-5124819 senast 21 september.

Tisdagen 6 december
”Kura Skymning” med Ulla Liefwendal
Domkyrkocentrum,Växjö kl. 14
• Anmälan till Solveig Rydén 070-5124819 senast 29 november.

Styrelsen


Riktlinjer i Kronoberg

Läs gärna Region Kronobergs nya riktlinjer för Frakturprevention och osteoporos som gäller fram till 2024-03-16.

Missa inte att kontinuerligt följa Osteoporosförbundets hemsida. Där finns intressanta aktuella länkar om osteoporos. På vår sida informerar styrelsen kontinuerligt om vår och osteoporosvårdens verksamhet i Kronoberg.

Blåsippa

Backsippa.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info