Osteoporosföreningen i Kronobergs län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Ordförande/sekreterare: Birgit Nyberg
birgit.nyberg@utbildningskonsult.se

Ledamot: Astrid Helleblad
astridhelleblad@gmail.com

Ledamot: Solveig Rydén
slryden@live.se

Ledamot: Margareta Feuk
feuk.margareta@telia.com

Ledamot: Gun-Britt Jonasson
jonasson,gunbritt.47@gmail.com 

Minnesord Kersti Edenfalk

Med sorg får vi berätta att vår kära och uppskattade kassör Kersti avled den 20 augusti efter en längre sjukdomstid. Kersti var med att starta länsföreningen i Kronoberg. Hon var en mycket kompetent och kunnig kassör och en eldsjäl i vårt arbete för att förbättra vården och kunskapen om osteoporos. Kersti var pigg, glad och omtänksam – en klippa i styrelsearbetet. Då hon på grund av sjukdom i oktober 2019 inte längre fysiskt kunde var med på våra möten skötte hon alla arbetsuppgifter hemifrån. Då vi i styrelse i april fick övergå till virtuella möten var hon och vi glada för att hon kunde delta. Det var kännetecknande för Kersti att hon vid vårt senaste styrelsemöte i juni föreslog att när pandemin är slut ska vi anordna en rolig social aktivitet för våra medlemmar!

Det är en förlust och saknad för oss och för hela föreningen att vi har förlorat Kersti. Men vi är tacksamma för många fina minnen.

Växjö augusti 2020

Styrelsen

Information från styrelsen

På Osteoporosmottagningen, centrallasarettet i Växjö, håller man nu i gång en viss verksamhet. Kontakt får man genom att ringa 0470-5889462 tisdag, onsdag eller torsdag mellan kl. 8.00 och kl. 9.00. Man är underbemannad och arbetar hårt. Väntetider kan uppstå.

Höstens program genomförs i den mån de kan arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Följ våra föreningsannonser i Smålandsposten eller Smålänningen.

Viktig information om hur vård och program för bensköra påverkas hösten 2020 under den pågående pandemin!

Det är en märklig och oförutsägbar tid vi lever i. Många får förutom förluster av nära och kära samt sjukdom leva ett liv med flera restriktioner. Prognosen för hösten är att det kan komma en andra våg av coronasmitta. Därmed verkar det i nuläget som om man inte kommer att häva restriktionerna för 70 + under hösten. Vi har dock formulerat ett program där vi i augusti och september räknar med att kunna genomföra utomhusaktiviteter. Övriga program under hösten i vår plan kan komma att ändras. Eftersom vi inte når alla medlemmar via e-post ger vi kontinuerligt aktuell information om förändringar i programmet på föreningskontakter i Smålandsposten och Smålänningen. VAR OBSERVANT!

De patienter som är 70+ kommer inte att kallas. Det betyder att den som har ordinationen Prolia själv måste kontakta sin vårdcentral då det är tid för ny behandling. Den halvåriga proliabehandlingen med blodprovstagning före och efter ska ske med högst ett par veckors uppehåll så kontakta vårdcentralen i god tid. Om möjligt meddela en osteoporossköterska när du har fått en ny proliaspruta. Då det gäller infusionen Aclasta anmodas man att avvakta till hösten. I akuta fall kan man ringa avdelning 13 och be dem framföra ett meddelande till osteoporospersonalen. Ingen vet när det blir normalläge. Styrelsen framförde 3 juni i en skrivelse till Patientrådet i Regionen att det även i fortsättningen finns ett stort behov av en osteoporos-mottagning med samlad expertis. Svaret blev att man efter covid önskar återupptaga mottagningen.

Styrelsen välkomnar er till höstens verksamhet

Vi hoppas att Ni efter omständigheterna har det bra och ”att Ni håller ut ” och är vid gott mod! Styrelse arbetar oförtruten och våra styrelsemöten genomför vi som telefonkonferenser.

Ni är alltid välkomna med frågor och önskemål.

Ni önskas en härlig sommar.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info