Osteoporosföreningen i Kronobergs län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2021

Ordförande/sekreterare: Birgit Nyberg
Tel: 070-598 97 25
birgit.nyberg@utbildningskonsult.se

Kassör Kerstin Sundh
Tel: 070-234 46 64
ksundh@telia.com

Ledamot: Astrid Helleblad
Tel: 070-795 52 44
astridhelleblad@gmail.com

Ledamot: Solveig Rydén
Tel: 070-512 48 19
slryden@live.se

Ledamot: Margareta Feuk
Tel: 070-521 09 66
feuk.margareta@telia.com

Ledamot: Gun-Britt Jonasson
Tel: 0768-76 86 39
jonasson,gunbritt.47@gmail.com 

Ledamot: Eva Karlsson
Tel: 0760-34 36 07
i.eva.karlsson@gmail.com

Osteoporosföreningen i Kronobergs län

Den 10 februari genomförde vi vårt årsmöte som ett telefonmöte med regionrådet Henrietta Serrate som mötesordförande. Vid årsmötet valdes ny styrelse enligt ovan. Välkommen att kontakta oss med frågor och tips.

Verksamhetsplanering 2021

Slutversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för osteoporosvård har kommit. Nu skall dessa riktlinjer och vårdförloppet enligt SKR implementeras i regionerna och vi hoppas kunna få delta som dialogpartner med professionen i Kronoberg. 2022-04-03 upphör nuvarande lokala riktlinjer för osteoporosvård i Kronoberg att gälla.

Den nya styrelsen håller sitt första möte 10 mars 2021. Då kanske en viss klarhet råder rörande gällande restriktioner och vaccinationer.

Vi längtar efter att mötas med Er – så mycket av det vi planerade under 2020 gick i krasch. Vi hoppas 2021 under senare delen av våren och försommaren kunna genomföra minst 2 föreningsmöten, en utflykt i början av juni samt starta minst en 3 veckors rörelsegrupp utomhus med efterföljande samtalscafé. En aktivitet som många medlemmar har efterfrågat.

Ett programhäfte kommer i slutet av mars.

Missa inte att kontinuerligt följa Osteoporosforbundets hemsida. Där finns intressanta aktuella länkar om osteoporos. På vår sida informerar styrelsen kontinuerligt om vår och osteoporosvårdens verksamhet i Kronoberg.

Håll ut och var rädda om er!

Vi Ses!

Styrelsen februari 2021

Vinterväg i Småland vintern 2021.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info