Osteoporosföreningen i Stockholms län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Aktiviteter

Styrelsen 2022

Ordförande: Harriet Kristensson
Tel: 073 416 33 70
harriet.g.kristensson@gmail.com

Sekreterare: Catrine Melouani
Tel: 070-480 91 85
catrinemel@gmail.com

Kassör: Wiva Asplund

Maria Bobeck-Karlsson, ledamot

Ann Christine Wallin Ericsson, ledamot

Eva Henriksson, ledamot

Program våren 2022

Välkomna att ta del av vårens program! Även i vår kommer de flesta föreläsningar, möten och kurser att hållas digitalt, och först i maj hoppas vi kunna träffas i en lokal.

Det kan ske förändringar i programmet, och det är viktigt att vi snabbt kan skicka meddelanden till våra medlemmar. Var vänlig meddela din mailadress eller ev. byte av mailadress till pia@osteoporos.org. Du som vill skapa en e-post kan beställa vår guide för hur man går till väga steg för steg.

Var vänlig meddela alltid om du måste ge återbud till föreläsningar. Även vid digitala möten finns ett max.antal och någon på väntelistan kan få din plats.


22/2 Årsmöte

17.30-18.30 Årsmötet sker digitalt via Zoom. Möteshandlingarna skickas ut senast 15/2. Dagordning se längre ner.

Anmälan senast 12/2 till osteo.sthlm@gmail.com


10/3 Möte för nya medlemmar

17.00-19.00 Du som blivit medlem i Osteoporosföreningen under perioden september 2021 – mars 2022 inbjuds till en träff där vi lyssnar och ställer frågor till Maria Sääf, överläkare, endokrinolog med  inriktning mot osteoporos, Karolinska Institutet.

Osteoporos – hur ställs diagnosen – vad kan man göra själv för att motverka frakturer – finns det medicinsk behandling?

Tillfälle att ställa frågor på chatt och även skicka in i förväg. Mötet sker digitalt på Zoom och du går in minst en kvart före utsatt tid genom att trycka på en länk som skickas till din mailadress.

Anmälan senast 2/3 till osteo.sthlm@gmail.com

Avvakta bekräftelse.


6/4 Kost, tillskott och levnadsvanor- bra att veta för dig 17.00-19.00 med osteoporos

Maria Sääf, överläkare, endokrinolog med inriktning mot Osteoporos, Karolinska Institutet. Föreläsningen sker på Zoom.

Du får en länk skickad till dig några dagar före sändningsdatum.

Anmälan senast 30/3 till osteo.sthlm@gmail.com. Avvakta bekräftelse. Gratis för medlemmar, övriga betalar 80 kr till pg 117554-6 (glöm ej ange namn) el swishar till 123 4463477.


5/5 Osteoporos. Diagnos och behandling

Kl 17.00-19.00

Katrin Rimsby, överläkare på osteoporosmottagningen Capio Sollentuna med erfarenhet från osteoporosmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Denna föreläsning blev snabbt fulltecknad i höstas och återkommer nu på begäran.

Plats: Svärdet, Rosenlundsgatan 44 A (Södermalm).

Vid fortsatt hög smittspridning sker föreläsningen digitalt.

Anmälan senast 26/4 till osteo.sthlm@gmail.com. Avvakta bekräftelse. Medlemmar gratis, övriga 80 kr som betalas till pg 117554-6 (glöm ej ange namn) eller swishas till 123- 4463477.


17/5 Vårutflykt till Café Blockhusporten

Kl 14.00-16.00

Ta buss 67 till Blockhusudden. Vi hoppas på fint väder så att vi kan sitta ute, annars inomhus om inte restriktioner råder.

Kaffe/te med smörgås eller kaka serveras. Kostnad 70 kr som betalas kontant eller med swish.

Anmälan senast 10/5 till osteo.sthlm@gmail.com el 070-0503054.


Kallelse till årsmöte den 22 februari 2022 kl 17.30 – 18.30

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Mötets stadgeenliga utlysning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget- och verksamhetsplan
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter
 12. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 13. Val av revisor för två år
 14. Val av valberedning
 15. Val av ombud och ersättare till riksstämma
 16. Ärenden väckta av styrelsen
 17. Ärenden väckta av medlemmar
 18. Mötet avslutas

Digital utbildning i fysisk aktivitet som är särskilt lämplig för osteoporotiker. Kursen omfattar stavgång och annan rörelseträning och är gratis för medlemmar.

Introduktion till anatomi och fysiologi, om varför fysisk aktivitet är viktig för både den fysiska och den psykiska hälsan. Vi går igenom anatomiska bilder, som leder oss till att allt hänger ihop, både kropp och själ. Hur ska vi förbättra vårt välbefinnande?

I träningsprogrammet använder vi träningsstaven BungyPump som är specifikt anpassad för att förbättra muskelstyrka, hållning, balans och stärka skelettet samt förebygga fallolyckor. Man kan delta i kursen även om man inte har denna typ av stavar.

Även andra träningsredskap förekommer för att programmet ska kunna göras både inom- och utomhus. Vi avslutar varje lektion med ett träningspass samt tid för att diskutera olika tankar och frågor.

Vårt program är uppdelat på 8 gånger, varannan onsdag kl. 10.00 – 11.00 med start den 9 februari.

Du behöver ha mailadress, smartphone, surfplatta eller dator.

Ingen förkunskap krävs, vid anmälan kommer du att få alla instruktioner.

Anmälan via info@formochhalsa.se

Är du inte van vid Zoom? Välkommen att kontakta mig så hjälper jag dig till ett zoommöte, gärna veckan före starten av utbildningen.

Elba tel. 070-7346201


Osteoporosskolor

Capio Geriatrik Sollentuna

Du med osteoporos eller nedsatt bentäthet är välkommen att delta på vår osteoporosskola som omfattar 8 gruppbesök fördelat på 2 ggr i veckan under 4 veckor. Varje tillfälle börjar med en kort föreläsning och därefter träning.

Du behöver en remiss från vårdcentralen.

Osteoporosmottagningen Capio Geriatrik Sollentuna

Sollentuna sjukhus, plan 2

Nytorpsvägen 10

191 35 Sollentuna

Telefon 08 – 518 20 310

Capio Rehab Dalen

Du med osteoporos/osteopeni är varmt välkommen till oss på Capio Rehab Dalen för att lära dig mer om diagnosen och komma igång med styrke- och fallpreventiv träning. Vi ses vid 12 tillfällen med start den 1 februari kl. 15.30. Därefter varje tisdag 15.30 – 16.30 och fredag 10.30 – 11.30 t.o.m. 11 mars. Träningen leds av fysioterapeuter och föreläsningarna av fysioterapeut och dietist. Ring för intresseanmälan och bokning av bedömningsbesök.

Remiss behövs ej. Angående Covid 19: Vi begränsar gruppens storlek och följer hygienföreskrifter.

Telefon 08-684 33 714

Aktiv ortopedteknik, Bergshamra

Vi erbjuder rehabilitering vid osteoporos av fysioterapeut med specialkompetens inom ortopedisk fysioterapi. Ingen remiss behövs.

Telefon 08-624 95 50

Barks väg 7

170 73 Solna

Rehab City Norrmalm

Dalagatan 9

Osteoporosskolor i grupper om sex personer under våren. Platser finns. Även individuella besök.

Telefon 08-1234 2020

Nacka Rehab Centrum

Osteoporosskolor på distans eller individuellt. Hör av dig och boka ett besök för informationssamtal.

Telefon 08- 1234 95 14

www.nackarehabcentrum.se

Besöksadress; Nacka Närsjukhus, Huvudentrén, Lasarettsvägen 4

Osteoporosträning i Näsbydal

Ring Gun Alpenmyr för information

Telefon 073-960 15 19

Näsbydalsvägen 1

Aleris Rehab Liljeholmen

Osteoporosskola i mindre grupp planeras till våren. Även möjlighet till digital skola om intresse finns. Ingen remiss behövs, ring direkt till mottagningen.

Telefon 08 – 409 150 00

stockholm

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info