Osteoporosföreningen i Stockholms län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Aktiviteter

Styrelsen 2021

Ordförande: Harriet Kristensson
Tel: 073 416 33 70
harriet.g.kristensson@gmail.com

Sekreterare: Catrine Melouani
Tel: 070-480 91 85
catrinemel@gmail.com

Kassör: Wiva Asplund

Maria Bobeck-Karlsson

Kerstin Matzén

Ann Christine Wallin Ericsson

Eva Henriksson, ledamot

Program hösten 2021

Välkomna till höstens föreläsningar och aktiviteter! Även i höst kommer föreläsningarna och kurserna att hållas digitalt för att undvika smittspridning. Den digitala formen har visat sig fungera väl, och det går att ställa frågor till föreläsaren precis som vanligt.

Vi hoppas att alla våra medlemmar ska kunna ta del av det digitala utbudet och ordnar därför en grundläggande introduktion till den digitala tekniken.


Från 9/9 Guide för att skapa en e-post

Från detta datum går det att beställa ett brev på 4-5 sidor med text och bild för hur man steg för steg skapar en g-mailadress från grunden. Guiden är specifikt framtagen för vår förening. I slutet finns även ett avsnitt där de tio vanligaste frågorna kring g-mail besvaras.
Anmälan till telefon 070-0503054


27/9 Zoomkurs för nybörjare

17.00-19.15 I denna kurs får man som deltagare lära sig grunderna i Zoom, hur man gör för att delta i zoommöten, hantera zoom-programmet (eller zoomappen om man använder mobil eller surfplatta) Kursen sker på distans och deltagarna deltar genom Zoom.
Ange vid anmälan om du deltar med mobil, surfplatta eller dator.
Anmälan senast 20/9 till osteo.sthlm@gmail.com eller 070-0503054


16/9 Möte för nya medlemmar

17.00-19.00
Du som har blivit medlem i Osteoporosföreningen under perioden januari-september 2021 och medlemmar som inte tidigare varit på detta möte inbjuds till en träff där vi lyssnar och ställer frågor till Maria Sääf, överläkare, endokrinolog med inriktning mot osteoporos, Karolinska Institutet.
Osteoporos- hur ställs diagnosen – vad kan man göra själv för att undvika frakturer – finns det medicinsk behandling?
Mötet sker digitalt på Zoom och du går in minst en kvart före utsatt tid genom att trycka på en länk som skickas till din mailadress.
Anmälan senast 9/9 till osteo.sthlm@gmail.com. Avvakta bekräftelse


25/10 Osteoporos. Diagnos och behandling.

17.00-19.00
Katrin Rimsby, överläkare på den nyöppnade osteoporosmottagningen Capio Sollentuna med erfarenhet från osteoporosmottagningen vid Norrtälje sjukhus.
Föreläsningen sker på Zoom och du får en länk skickad till din e-post några dagar före sändningstillfället. Anmälan senast 18/10 till osteo.sthlm@gmail.com. Avvakta bekräftelse.


24/11 Bentäthetsmätning

17.00-19.30 Bentäthetsmätning.

När och hur ofta behöver jag mäta min bentäthet? Hur går det till i praktiken? Varför mäter man olika delar av benstommen? Vad betyder siffrorna i mätresultatet (t ex T-score, Z-score)? Visar mätningen om jag behöver behandling?

Sven Nyrén, överläkare och röntgenläkare, Karolinska Institutet, Maria Sääf, överläkare, endokrinolog med inriktning mot osteoporos, Karolinska Institutet, Anette Fagler, röntgensjuksköterska, Karolinska Institutet.

Klicka in här. Gå in minst 20 minuter före utsatt tid.


Ibland kan det bli förändringar i programmet, och då är det viktigt att vi snabbt kan skicka ut meddelanden till våra medlemmar. Om du har en mailadress som du inte redan har uppgett eller har bytt till en ny, var vänlig meddela den till pia@osteoporos.org


Digital utbildning i STAVGÅNG OCH ANNAN TRÄNING och dess betydelse för livskvalitet.

Träningen är specifikt anpassad för osteoporotiker och är gratis för medlemmar.

Vår utbildning startar med:

Introduktion till anatomi och fysiologi, om varför fysisk aktivitet är viktig för både den fysiska och den psykiska hälsan. Vi går igenom anatomiska bilder, som leder oss till att allt hänger ihop, både kropp och själ. Varför och hur ska vi förbättra vårt välbefinnande?
I träningsprogrammet använder vi träningsstaven BungyPump som är specifikt anpassad för att förbättra muskelstyrka, hållning, balans och stärka skelettet samt förebygga fallolyckor. Man kan delta i kursen även om man inte har denna typ av stavar. Träningsprogrammet ska kunna göras både inom- och utomhus. Vi avslutar varje lektion med ett träningspass samt tid för att diskutera olika tankar och frågor.

Vårt program är uppdelat på 8 gånger, onsdagar kl. 10.00-11.00

15, 22 september introduktion för nybörjare
6, 20 oktober
3, 17 november
1, 8 december

Du behöver ha mailadress, smartphone, Ipad eller dator.
Ingen förkunskap krävs, vid anmälan kommer du att få alla instruktioner.
Anmälan via info@formochhalsa.se
Är du inte van vid Zoom?
Välkommen att kontakta mig så hjälper jag dig till ett zoommöte, gärna veckan innan starten av utbildningen.

Elba 070-7346201


Osteoporosskolor

Capio Rehab Dalen
Du med osteoporos/osteopeni är varmt välkommen till oss på Capio Rehab Dalen för ett individuellt besök eller videobesök. Vi har tre fysioterapeuter som arbetar mycket med osteoporos. Ingen remiss behövs.
Ring eller boka ditt besök på 1177
Åstorpsvägen 6
121 87, Enskededalen
Telefon 08-684 33 714

Aktiv ortopedteknik, Bergshamra
Vi erbjuder rehabilitering vid osteoporos av fysioterapeut med specialkompetens inom ortopedisk fysioterapi. Ingen remiss behövs.
Vänligen ring för mer information.
Telefon 08-624 95 50
Barks väg 7
170 73 Solna

Rehab City Norrmalm
Dalagatan 9
Osteoporosskolor i grupper om sex personer under hösten med väntelista. Även individuella besök.
Telefon 08-1234 2020

Nacka Rehab Centrum
Osteoporosskolor på distans eller individuellt. Hör av dig och boka ett besök för informationssamtal.
Telefon 08- 1234 95 14
www.nackarehabcentrum.se
Besöksadress; Nacka Närsjukhus, Huvudentrén, Lasarettsvägen 4

Osteoporosträning i Näsbydal
Ring Gun Alpenmyr för information
Telefon 073-960 15 19
Näsbydalsvägen 19, Täby

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info