Egenmakt

Egenmakt Egenmakt är den svenska översättningen [...]