Drottningen beskyddare för Svenska Osteoporossällskapet

H.M. Drottning Silvia har åtagit sig att bli beskyddare för Svenska Osteoporossällskapet (SVOS). Osteoporossällskapet är ett specialistförbund som arbetar för att stärka omhändertagandet av osteoporospatienter, sprida kunskap om sjukdomen och verka för hög kvalitet inom osteoporosvården.

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. I dag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.

Nu har H.M. Drottningen åtagit sig beskyddarskap för Svenska Osteoporossällskapet.

Anna Spångeus. ordförande SVOS.

– Det är med stor glädje och tacksamhet som Svenska Osteoporossällskapet tar emot Drottningens beskyddarskap. Förhoppningsvis kan detta öka kännedomen om osteoporos och därmed bidra till att minska underdiagnostisering och underbehandling av sjukdomen, säger Anna Spångeus, ordförande i Svenska Osteoporossällskapet, biträdande professor och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus.

Svenska Osteoporossällskapet är ett nationellt samlingsorgan för specialiteter och professioner med intresse för osteoporos, som arbetar för att stärka omhändertagandet av osteoporospatienter, sprida kunskap om denna relativt sett okända sjukdom och verka för hög kvalitet inom svensk osteoporosvård.


Osteoporos, ibland kallat benskörhet eller skelettsvikt, är ett tillstånd där skelettet blir skört och lätt att bryta. Det gör att frakturer kan uppstå vid exempelvis ett lindrigt fall. Sverige har en av världens mest bensköra befolkningar. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år väntas drabbas av en osteoporosfraktur under sin livstid, och varje år inträffar runt 120 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige. Dessa frakturer innebär ofta ett stort lidande med bestående funktionsnedsättning och ökad risk för tidig död hos de drabbade. Osteoporosfrakturer står i Sverige för en mycket stor del av akutsjukvården, samtidigt är själva sjukdomstillståndet kraftigt underdiagnostiserat och underbehandlat. Med rätt omhändertagande skulle många frakturer kunna förhindras.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.