I det anrika före detta Posthuset i Luleå firades Internationella Osteoporosdagen i Norrbotten. Nu nyttjas huset av Universitetet under namnet Vetenskapens hus.

Många medlemmar och intresserade hade hörsammat inbjudan från osteoporosföreningen. Eftermiddagen var fylld med intressanta föreläsningar och presentation av olika hjälpmedel.
Programmet inleddes med att ordföranden Siv Ögren hälsade välkommen tillsammans med styrelsen. Därefter föreläste Aase Wistén, specialist i geriatrik under rubriken Osteoporos – den tysta epidemin. Aase gav oss en fördjupad förståelse av osteoporos.

Eftermiddagen fortsatte med psykoterapeut Lotta Lindgren med föredrag under rubriken Kris, skuld och skam. Lotta berättade bl.a. att föreningsliv och att ta del av andras erfarenheter bidrar till ett bra liv.

Auktoriserade hälsorådgivare Sonny Johannson hade en uppskattad presentation av hjälpmedel för osteoporotiker bl.a. för att undvika fall och frakturer.

Styrelsen hade en skärmutställning och informationsmaterial om föreningen och förbundet. Det var strykande åtgång av allt material. Det tyder på ett stort intresse av mer kunskap om osteoporos. Styrelsen kommer att arbeta vidare med kunskapsspridning och påverkansarbete gentemot politiker och verksamhetsansvariga med målet om en bättre och mer kontinuerlig vård.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.