Loading Events

Kallelse och dagordning för extrainsatt årsmöte 2024-04-11

Garvaren Ljungby, ca klockan 13:30

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av justeringsperson tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av kallelseförfarandet
8. Fyllnadsval av styrelseledamot för 2024
Förslaget är Maria Helleblad
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

För eventuella upplysningar vänligen kontakta Elisabet Petersson på telefon 070-3591675

OBS! Aktiviteter som Osteoporosförbundet och de regionala Osteoporosföreningarna arrangerar är normalt bara till för medlemmar, om inget annat anges.

Klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Till toppen