Loading Events

Kommunrehab, Växjö kommun bjuder in till kostnadsfria föreläsningar.
OBS! Anmälan via Kontaktcenter på 0470-410 00 eller via e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se

Sömn:
Föreläsare Jenny Folkesson (folkhälsovetare Region Kronoberg)
Datum: 22 maj med anmälan senast den 19 maj.
Tid och plats: 17:00 – 19:00. Tegnérsalen, Katedralskolan

OBS! Aktiviteter som Osteoporosförbundet och de regionala Osteoporosföreningarna arrangerar är normalt bara till för medlemmar, om inget annat anges.

Klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Till toppen