Hem/Osteoporosföreningar/Västra Götaland

Osteoporosföreningen i Västra Götalands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Mona-Lisa Svensson, kontaktperson
Telefon 076-8564420
kopparasen@outlook.com

Föreningens främsta uppgifter är att verka för att höja kunskaperna om osteoporos i samhället, att förebygga osteoporosrelaterade frakturer samt att tillvarata osteoporotikers intressen.

Kunskapen om benskörhet skiljer sig inom samhället trots att sjukdomen är så vanlig. Västra Götaland är ett stort län, tättbebyggt men ändå med långa avstånd till lämplig vård för osteoporotiker, vilket kan medföra viss ojämlikhet i behandling och tillgänglighet.

Medlemmar i Västra Götalands Osteoporosförening,

 Välkommen till föreläsning om;

”Det senaste inom osteoporosvården”

 Överläkare Christina Sjöberg, osteoporosmottagningen Mölndals sjukhus

Osteoporosförbundets ordförande Mai Bergström och vice ordförande Anita Sandström medverkar också, för att tillsammans med oss diskutera fortsättning för vår osteoporosförening.

Plats: Dalheimers hus, Sal: Karl Johan Slottsskogsgatan 12,Göteborg

(närmaste hållplats Jaegersdofsplatsen)

Datum: 8 januari 2020

Tid: kl 13.00-14.30

Vi bjuder på kaffe,the med smörgås

OBS! Anmälan före den 3 januari 2020 till: Ingrid Bernhardsson 070-6351458 eller ingridbernhardsson90@gmail.com

                God Jul och Ett gott nytt år!

Önskar vi alla medlemmar i Västra Götalands län

Mai och Anita Osteporosförbundet

Övriga länet

  • Så kallade CAFÉTRÄFFAR i ämnet benskörhet sker emellanåt i Mariestad. Annonseras i Mariestadstidningen under rubrik ”Föreningsnytt” liksom

  • Föreläsningar vid t.ex senior- eller medicinmässor

  • För att hågkomma den årligen återkommande Internationella Osteoporosdagen  hålls en föreläsning kl 13.00 den 28/11 på sjukhuset i Alingsås. Annonseras i aktuella tidningar eller meddelas per mail.

  • Föreläsning/Informationsmöte i Uddevalla är inplanerat till början av år 2019.

  • Verksamheten inom Skaraborgs län bedöms av specialist som ger rekommendation om behandling och uppföljning inom primärvården.

  • Personer i Norra Älvsborg får sina bentäthetsmätningar gjorda på Uddevalla sjukhus.

FÖRBUNDETS TIDNING ”Osteoporosnytt-ON” skickas till alla medlemmar och till alla vårdcentraler. Skulle detta inte fungera. Vänligen meddela styrelsen.

Välkommet är också att medlemmar hör av sig till styrelsen i aktuella frågor. Vi är också tacksamma att alla som kan, skaffar e-mail då alla kontakter blir både snabbare och billigare för föreningen. Meddela oss om nyinförskaffat e-mail, tack.

Göteborg i september 2018

Styrelsen/Ingrid Bernhardsson

– ”Hälsohörna ” på Kulturhuset, Frölunda Torg, Göteborg en gång i månaden,

 under hösten 2018; 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12.

Drop-in kl 1030 -1200.

Värva nya medlemmar

Som du kanske redan vet så behöver vi ständigt nya medlemmar till vår förening. Om du värvar tre nya får du ett par stavar till ett värde av 800 kr.

Allmänt om Osteoporosförbundet och Osteoporosföreningarna

Förbundets ändamål är att verka för att höja kunskaperna om osteoporos i samhället och att förebygga osteoporosrelaterade frakturer samt att tillvarata osteoporotikernas intressen.

Då osteoporosvården fortfarande är otillräcklig blir föreningens främsta uppgift att verka för förbättrade möjligheter för personer med benskörhet. I Sverige får fortfande bara ca 14 procent av de som behöver behandling, adekvat vård.

Vi strävar mot gott och ökat samarbete med professionen, d v s de som fått ansvar för att implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för osteoporos. Ett förbättrat och ev utökat samarbete måste ske på de inblandade parternas önskemål och resurser och sker främst genom utbildning och möten.

Vi försöker öka informationen till vårdcentraler, rehabavdelningar och äldreboenden, delta vid personalmöten och utvecklingsdagar.

Vår informativa kvartalstidskrift, Osteoporosnytt-ON, utformad av ideellt arbetande inom Osteoporosförbundet, skickas till alla medlemmar och till alla vårdcentraler.

Vi vill medverka till att osteoporosskolor  inrättas över hela distriktet på lämpliga orter. Undervisningen i sådana skolor sker i grupp och föreläsningarna leds av arbetsterapeut, fysioterapeut och under medverkan av  dietist och läkare.  Teori och praktik varvas.  I västra Götaland bedrivs sådana utbildningar av Osteoporosmottagningen på SU Mölndal som har pågående och kommande ”skolor”. Även Närhälsan Skövde/ rehabmottagning är aktiv.

Västra Götalandföreningen har under år 2017 aktivt agerat för att få ut information om benskörhet framför allt genom föreläsningar genomförda av läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietister och tandhygienist. Sådana föreläsningar har skett på ex.vis seniormässor, s.k. livscaféer som är mindre träffar för medlemmar, eller öppna större förannonserade träffar i några orter. Även i samband med föreningens årsmöte förekommer informativa föredrag. Sådana  möten strävar föreningen efter att utöka och har redan inbokat datum och platser för några av höstens aktiviteter.

Västra Götaland föreningen har  haft stora svårigheter rekrytera styrelsemedlemmar under det gångna året men trots detta har styrelsen ändå genomfört en hel del aktiviteter vilket framgår av ”Verksamhetsberättelse 2017”.  Vid  det mycket välbesökta årsmötet den 20 februari 2018 (öppet annonserat  möte där omkring 50 ej registrerade medlemmar kom)  konstituerades en ny styrelse bestående av 6 personer, delvis nytillkomna. Se ovan ”styrelse 2018”

Den nya styrelsen har under mars/april ägnat sig åt att återknyta eller öppna upp nya kontakter inom de existerande osteoporosmottagningarna, vårdcentralerna, rehabmottagningarna och ortopedkliniker.

Västra Götaland är ett stort län, tättbebyggt men ändå med långa avstånd mellan till för osteoporotiker lämplig vård. Styrelsen försöker ta fram  statistik gällande väntetider och avstånd till mottagningar, ålderssammansättningar m m  för att få en klarare bild av förhållandet för osteoporotiker i allmänhet.

Aktuella verksamheter inom osteoporosvården

– Osteoporosmottagningen på SU Mölndal inklusive osteporoskurser

-Närhälsan Skövde rehabmottagning erbjuder osteoporosskola

-Osteoporosmottagning i Uddevalla utför alla bentäthetsmätningar. Remissinflödet har ökat sedan Ortopeden börjat använda Frakturregistret.

-Verksamheten inom Skaraborg bedöms av osteoporosspecialist som ger rekommendation om behandling och uppföljning till primärvården

För vidare uppgifter, kontakta någon av styrelsens medlemmar eller besök www.osteoporos.org  och /eller länka vidare därifrån.

Verksamhetsplan 2018-2020    verksamhetsberättelse 2017

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info