Osteoporosföreningen i Västra Götalands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Styrelsen 2023

Rigmor Larsson, tf ordförande
Tel: 073-820 11 64
Rigmorlarsson1@hotmail.com

Vice ordförande
vakant

Margareta Dahl, sekreterare
Tel: 073-723 92 05
Mardah1225@gmail.com

Monica Ideböhn, kassör
Tel: 070-861 22 31
midebohn@gmail.com

Gunilla Dymlind, ledamot

Vi söker styrelseledamöter

Styrelsen i VGR söker styrelseledamöter till vårt årsmöte den 24 januari 2024.

Välkommen att höra av dig till oss enligt ovan.

/styrelsen


Internationella Osteoporosdagen 2023 Västra Götalandsregionen

Ett välbesökt medlemsmöte anordnades på Dalheimers hus i Göteborg, där personalen på bästa sätt iordningställde lokalen, samt fixade kaffebordet med goda smörgåsar.

Tema för dagen: “Hur förhindrar vi benbrott?” med föreläsningar av Osteoporosskolans team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus.

Osteoporosskolans team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus.

Fysioterapeut Margareta Bäckström Svensson inledde med att tala om betydelsen att begränsa stillasittande. Vi fick veta att styrka och balans är viktigt för skelettet och exempel på övningar för att stärka benstommen gavs.

Därefter gav arbetsterapeut Gunilla Hultin oss många goda exempel på ergonomi i vardagen.

Överläkare Christina Sjöberg höll en lärorik föreläsning om läkemedel vid osteoporos (önskemål från föreningen VGR). Mötet avslutades med en späckad frågestund med svar, där merparten av frågorna hade skickats in från medlemmarna i förväg.

Ett mycket lyckat och informationsrikt möte

/Styrelsen Osteoporosföreningen VGR


Aktiviteter!

Den 29 november är det Osteoporosträffen.

Läs mer här eller i vår kalender.


BRYT är ett politiskt oberoende samarbete mellan ideella organisationer och företag i syfte att minska osteoporosrelaterade benbrott.

Den 27/11 2022 anordnades en konferens i Göteborg dit regionråd och politiska ombud var inbjudna.

Talare

  • Mattias Lorentzon; professor och överläkare på osteoporosmottagningen i Mölndal
  • Christian Axelsson; allmänläkare och forskare, Skövde
  • Rigmor Larsson; ordförande Osteoporosföreningen VGR

Här följer talet som Rigmor höll:

Mitt namn är Rigmor Larsson och jag är ordförande i Osteoporosförening Västra Götaölandsregionen.

Föreningen har varit vilande några år men en ny styrelse har bildas och vi har varit verksamma sedan maj 2022.

Vårt fokus i styrelsen är att tillmötesgå och företräda våra medlemmar, så att behandling och uppföljning fungerar på våra vårdcentraler.

På den Internationella Osteroposdagen den 20 oktober anordnade vi ett stort medlemsmöte med bland annat information från tre mycket engagerade och kunniga föredragshållare.

Efter föredragen gavs medlemmarna tillfälle att ställa frågor till föredragshållarna.

Under frågestunden framkom att det fanns ett stort missnöje bland våra medlemmar, framför allt från de allra äldsta.

Det visade sig att allt för många patienter faller mellan stolarna, vilket innebär att ingen uppföljning ges, eller kallelse för återbesök eller behandling.

Jag kan ta några exempel från vårt möte den 20 oktober där det bland annat framkom att en medlem hade fått sin första infusion, dropp, för flera år sedan, en behandling som därefter ska ges 1 gång/år. Medlemmen har inte fått någon kallelse till återbesök eller information om fortsatt behandling från sin vårdcentral.

Efter besök på vårdcentral och remiss till bentäthetsmätning får man sin diagnos via telefon eller brev och därefter i de flesta fall blir insatt på tablettbehandling, utan att få träffa en läkare/sjuksköterska för att få information om sjukdomen.

Det behövs mycket kunskapsstöd för personal på vårdcentraler som träffar patienter med misstanke eller bekräftad diagnos på benskörhet, så att adekvat vård kan erbjudas och att patienterna informeras om vilket behandlingsalternativ som är lämplig för just den patienten med bland annat hänsyn taget till patientens övriga medicinering.

Många som fått diagnos har inte blivit erbjudna ordentlig utredning, med provtagning eller information före uppstart av sin behandling.

Vår förhoppning är att osteoporos skall uppmärksammas i lika hög grad som alla övriga folksjukdommar, vad vi kan förvänta oss är att med den ökande livslängden så kommer denna patientgrupp också att öka.


Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober bjöds alla medlemmar i Osteoporosföreningen Västra Götaland in till ett möte i Göteborg. Inbjuidna föreläsare var:

  • Michail Zoulakis, forskare på osteoporos
  • Margareta Svensson, fysioterapeut
  • Gunilla Hultin, arbetsterapeut

Dom gjorde en utomordentlig presentation på sina respektive områden. Det var ett uppskattat mottagande från våra medlemmar.

Med vänlig hälsning,

Rigmor Larsson, ordförande

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag eftermiddag.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.