Hem/Osteoporosföreningar/Västra Götaland

Osteoporosföreningen i Västra Götalands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2022

Rigmor Larsson, ordförande
Tel: 073-820 11 64
Rigmorlarsson1@hotmail.com

Lisbeth Hed-Fogelström, vice ordförande

Margareta Dahl, sekreterare
Tel: 073-723 92 05
Mardah1225@gmail.com

Agneta Borin, kassör
Tel: 070-254 30 20
agbo.se@hotmail.com

Gunilla Dymlind

Ann-Kristin Bokström

Irene Andersson

Föreningens främsta uppgifter är att verka för att höja kunskaperna om osteoporos i samhället, att förebygga osteoporosrelaterade frakturer samt att tillvarata osteoporotikers intressen.

Kunskapen om benskörhet skiljer sig inom samhället trots att sjukdomen är så vanlig. Västra Götaland är ett stort län, tättbebyggt men ändå med långa avstånd till lämplig vård för osteoporotiker, vilket kan medföra viss ojämlikhet i behandling och tillgänglighet.


Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober 2022 bjuder vi in alla medlemmar i Osteoporosföreningen Västra Götaland till en samling med kaffe och tilltugg.

Arbetsterapeut Mona-Lisa Svensson kommer att föreläsa. Förhoppningsvis tillkommer föreläsare, vi arbetar på detta.

Plats: Frölunda Kulturhus, Lilla Salen den 20 oktober kl. 16-18. Hiss finns dels från spårvagnen till gatuplanet, dels vid cykelparkeringen i själva huset. Vägvisare på plats på gatuplanet. Salen rymmer 80 personer

Anmälan senast den 1 oktober till
• Rigmor tel 073-8201164, rigmorlarsson1@hotmail.com
• Margareta tel 073-7239205, mardah1225@gmail.com

Väl mött! Styrelsen

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info