Efter några års uppehåll startade Osteoporosföreningen i Västerbottens län på nytt i februari 2023. I samband med uppmärksammandet av Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober förra året, hölls välbesökta föredrag om benskörhet för både medlemmar och allmänhet i Skellefteå och Umeå.

Foto: Karin Lindqvist

Föreningens kontaktperson i Skellefteåområdet, Karin Lindqvist, passade på att fråga åhörarna i Skellefteå om intresse fanns att bilda en lokal grupp knuten till osteoporosföreningen. Tanken är att kunna träffas, få tips, framföra önskemål på aktiviteter och utbyta erfarenheter. Ett deltagande innebär inga krav på förpliktelser.

Förslaget mottogs positivt och den 9 februari i år bjöds de som anmält intresse in till en träff på Nordanå museum. Karin Lindqvist inledde med information om osteoporosföreningen. Dagens gäst var en erfaren fysioterapeut som visade olika förslag till träning vilket var väldigt bra och uppskattat liksom de kostråd som en av besökarna, tillika dietist, tipsade om. För att underlätta kontakterna i fortsättningen kommer ett gruppmail att ordnas. En vårträff föreslogs, där föreningens styrelse deltar.

Med ett välkomna åter till deltagarna, som trotsat den bistra vinterkylan, avslutades mötet.

/Elisabet H Lycksell
Osteoporosföreningen i Västerbottens län

Foto (bilden längst upp): fotoakuten.se

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.