Vid årsmöte den 21 februari avtackades Kerstin Göransson för sitt långvariga och uppskattade arbete i styrelsen och Ingegerd Witt Engerström valdes in.

Den 25/8 deltog tre styrelsemedlemmar i en träff med regionen angående fortsatt samarbete, varvid Rapporten om kompetensbrist om osteoporos i primärvården togs upp, liksom behovet av ett kompetenscentrum för att stödja primärvården.

Den internationella osteoporosdagen valde vi att uppmärksamma den 19 oktober med ett medlemsmöte med föreläsning av sjukgymnasten, docenten Lotta Grahn Kronhed baserad på hennes medicinska avhandlingsprojekt med syfte att förebygga frakturer genom att skapa en regional osteoporosskola för personer med osteoporos i Östergötland.

Den 23/11 hade vi medlemsmöte med c:a 40 personer i lokalen på Prästgatan 58. Stefan Vidmark spelade och berättade med temat Petersson-Berger och de klassiska mästarna. Anne-Marie Jaarnek berättade vad som händer inom osteoporosvården i vår region, att en bentäthetsmätare kommer att finnas på sjukhuset under 2024 och att osteoporos har godkänts att få ett införande i regionens arbetsgrupp ”Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSV)”, som startar efter årsskiftet. Anne-Marie Jaarnek kommer att ingå i arbetsgruppen.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.