Osteoporosföreningen i Västernorrland har haft extra årsmöte och konstitueringsmöte den 25 juni 2024 för att bilda styrelse.

Osteoporosföreningen lades den 28 februari 2024 som vilande men efter att flera medlemmar anmält intresse av att ingå i styrelsen, beslutades om att ha ett extra årsmöte.

Extra årsmöte hölls 25 juni 2024. Vid detta extra årsmöte valdes följande styrelse: Lars Ekman (bilden ovan), ordförande, Eva Ehn, vice ordförande, Christina Wiklund, kassör, Cathrine Svensk, sekreterare och övriga ledamöter blev Birgit Magnusson, Elisabeth Modig och Ruth Johansson. Till revisor valdes Per Söderberg och till valberedningens sammankallande valdes Bojan Söderberg.

Efter avslutat årsmöte avtackas avgående ordförande Bojan Söderberg för sina insatser som ordförande. Därefter hade styrelsen konstitueringsmöte. Styrelsen planerar att under hösten 2024, bjuda in medlemmarna men även allmänheten, bl a till information om Osteoporos (= benskörhet) som för många är en okänd sjukdom.

Efter genomgången dagordning avslutar nya ordförande mötet.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.