Osteoporosföreningen i Skåne län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Aktiviteter

Styrelsen 2022

Christina Svärd, ordförande
Tel: 0706-52 24 01
christina52svard@gmail.com

AnnaKarin Jaxmar, sekreterare
042-995 20
anna.karin.jaxmar@telia.com

Vivi Delshammar, kassör
Tel: 0706-39 10 38
vide@telia.com

Kaisa Andersson
Tel: 042-29 67 21, 0739-68 76 21
kaisa.kavat@hotmail.com

Sibyl Berglund
Tel: 079-334 81 85
sibyl.berglund@mbhome.se

Mona Korths Nordén
Tel: 070- 525 45 60
mona.korths-norden@telia.com

Berit Ralvert
Tel: 070-328 99 99
berit_ralvert@hotmail.com

Läs nya vårdprogrammet AKO Skåne för osteoporos!​ Tänk på att detta är dina rättigheter.
Läs primärvårdens program för Osteoporos här

• Här kan du läsa protokoll från vårt årsmöte den 24 februari 2022.

• Här hittar du vår verksamhetsberättelse för 2021.

• Här hittar du vår verksamhetsplan för åren 2021-2023.


I tider av oro och kris kan vi behöva mötas och få stöd och hjälp av varandra i ännu större omfattning än vanligt – hur kan vi mötas på annat sätt! Coronaviruset har förändrat vår vardag och de flesta undviker att vara ute bland folk just nu. När man pratar om risker kring Corona/Covid19 så måste man skilja på risk för vad? Här är vi alla lika inför risken, alla kan få Covid-19. Vet man att man är infektionskänslig och benägen att få säsongsinfluensor, så kan risken vara förhöjd. Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, så att vi tillsammans håller nere smittspridningen.

Idag vet vi inte när vi kan starta våra aktiviteter. Vi önskar att du hör av dig till någon i styrelsen om du har några önskemål eller funderingar. Stavgång är möjligt men hör av dig till ansvarig.


Vi vill passa på att informera er om vikten av att kunna fortsätta er behandling av osteoporos. Har du läst artikeln i OsteoporosNytt skriven av vår doktor Märit Wallander? Du kan även vänta längre som sex-sju månader enligt läkartidningen, obs det gäller inte Prolia eller Forsteo. Läs mer i denna artikel från Läkartidningen

Ny medicin, Evenity har blivit godkänt av Läkemedelsverket. Den har många restriktioner och det är två sprutor som ska tas varje månad. Kostnaden är ca 70 000 under ett år. Forsteos pris har minskat till ungefär samma nivå, en spruta dagligen. Även behandling med Aclasta ska öka för att i stället minska tabletterna som har många biverkningar och är mindre effektiva som behandling.


Vi är 286 medlemmar i Skåne. Vi vill förstås bli fler. Med fler medlemmar får vi större genomslagskraft. Man kan också stödja föreningen genom medlemskap även om man inte har osteoporos. Medlemsavgiften är 225 kr. per år. För stödmedlem i samma familj kostar det 100 kr. Anmälan om medlemskap går bra att göra här på vår hemsida eller per telefon.

Osteoporosförbundet tel 08-121 463 93.

Styrelsen 2022. Från vänster Vivi Delshammar, AnnaKarin Jaxmar, Christina, Svärd, Kaisa Andersson och Berit Ralvert. Saknas Mona Korths Nordén och Sibyl Berglund.

Vi tränar i Ängelholm hos Friskis och Svettis.

Endokrinolog Bodil Eckert har föreläsning om osteoporos i Lund 2022.

Vi är på osteoporosskola i Ängelholm hos Kajsa dietist.

Årsmöte i Malmö Kristina Åkesson med sekreterare.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org