Osteoporosföreningen i Skåne län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Sol-Britt Sundvall
076-133 46 62
solbritt.s@telia.com

AnnaKarin Jaxmar, sekr.
042-995 20, 072-532 56 84
anna.karin.jaxmar@telia.com

Vivi Delshammar
Kassör

Kaisa Andersson

Kaisa Andersson

Mona Korths Nordén

Berit Ralvert

Sibyl Berglund

Tack alla medlemmar och intresserade som besökte våra föreläsningar runt om i länet i samband med Osteoporosdagen och alla aktiviteter som var mycket uppskattade. Totalt hade vi 18 aktiviteter.

Följ denna länk för att läsa mer om våra föreläsningar med bilder.

Läs nya vårdprogrammet för osteoporos!​

Läs primärvårdens program för Osteoporos här
Tänk på att detta är dina rättigheter.

I tider av oro och kris kan vi behöva mötas och få stöd och hjälp av varandra i ännu större omfattning än vanligt – hur kan vi mötas på annat sätt! Coronaviruset har förändrat vår vardag och de flesta undviker att vara ute bland folk just nu. När man pratar om risker kring Corona/Covid19 så måste man skilja på risk för vad? Här är vi alla lika inför risken, alla kan få Covid-19. Vet man att man är infektionskänslig och benägen att få säsongsinfluensor, så kan risken vara förhöjd. Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, så att vi tillsammans håller nere smittspridningen.

Idag vet vi inte när vi kan starta våra aktiviteter. Vi önskar att du hör av dig till någon i styrelsen om du har några önskemål eller funderingar. Stavgång är möjligt men hör av dig till ansvarig.

Vi vill passa på att informera er om vikten av att kunna fortsätta er behandling av osteoporos. Har du läst artikeln i OsteoporosNytt skriven av vår doktor Märit Wallander? Du kan även vänta längre som sex – sju månader enligt läkartidningen, obs det gäller inte Prolia eller Forsteo.

Läs mer i denna artikel från läkartidningen

Nya riktlinjer för osteoporos är nu på gång och vår förening i Skåne har bidragit med synpunkter till Region Skåne. De huvudsakliga förändringarna kommer att vara att osteoporos får en högre prioritet.

Ny medicin, Evenity har blivit godkänt av läkemedelsverket. Den har många restriktioner och det är två sprutor som ska tas varje månad. Kostnaden är ca 70 000 under ett år. Forsteos pris har minskat till ungefär samma nivå, en spruta dagligen. Även behandling med Aclasta ska öka för att i stället minska tabletterna som har många biverkningar och är mindre effektiva som behandling.

Fredag den 4 september kommer vi ha möjlighet att delta i årets Osteoporosstämma via länk klockan 10. Om du är intresserad kontakta någon i styrelsen.

Hej stavgångare!
Helsingborg
Kontakta Kaisa Andersson 042-29 67 21, kaisa.kavat@hotmail.com eller AnnaKarin Jaxmar, tel. 042-995 20, anna.karin.jaxmar@telia.com

Landskrona
Kontakta AnnaKarin Jaxmar, tel. 042-995 20, anna.karin.jaxmar@telia.com

Ängelholm
Kontakta Sol-Britt Sundvall, tel. 076-133 46 62 solbritt.s@telia.com

Vivi Delshammar, tel. 0706-39 10 38 vide@telia.com

Vi är 286 medlemmar i Skåne, vid förra årsskiftet var vi 287. Vi vill förstås bli fler. Med fler medlemmar får vi större genomslagskraft. Man kan också stödja föreningen genom medlemskap även om man inte har osteoporos. Medlemsavgiften är 225 kr. per år. För stödmedlem i samma familj kostar det 100 kr. Anmälan om medlemskap går bra att göra här på vår hemsida eller per telefon.

Osteoporosförbundet 08-121 463 93 eller 070-788 95 03.

Vi har också en sida på Facebook väl värd att besöka. https://www.facebook.com/ROP.Osteoporotiker/ eller sök på Osteoporosförbundet.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info