Osteoporosföreningen i Västerbottens län höll nyligen sitt årsmöte i Tegs församlingsgård. Föreningen har funnits i ett år och har nu drygt 120 medlemmar.

Ordförande Clas Göran Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande valdes Christina Svalstedt, och till mötessekreterare Elisabet H Lycksell. Sedvanliga frågor på mötet behandlades.

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut för 2023 föredrogs av ordförande Clas Göran Axelsson respektive kassör Mats Pelo, och godkändes av årsmötet. Även revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Budget och verksamhetsplanen för 2024 beslutade årsmötet att också godkänna.

Årsmötet fastställde fortsättningsvis antalet styrelseledamöter till 6 st, nämligen ordförande Clas Göran Axelsson, och övriga ledamöterna Mats Pelo, Elisabet H Lycksell, Margareta Axelsson, Christina Svalstedt och Mia Lorentzon.

Valet av revisor för två år, Jonathan Forssgren, gjordes vid föregående årsmöte 2023. Årsmötet beslutade även att utse två medlemmar i föreningen till valberedning, nämligen Karin Lindqvist och Gunvor Eriksson.

Efter årsmötets avslutande bjöds på gott ”fika” och möjlighet för årsmötesdeltagarna och styrelseledamöterna att inhämta varandras synpunkter. Många goda tips och idéer delades som sannolikt har stora möjligheter att förbättra osteoporosvården framöver.

Mötesordföranden tackade slutligen för visat intresse och avslutade årsmötet.

/Mia Lorentzon

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.