Osteoporosföreningen i Västerbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Aktiviteter

Styrelsen 2023

Clas Göran Axelsson, ordförande
Telefon: 070-516 80 25
clas.axelsson@gmail.com

Elisabet H Lycksell, sekreterare
Tel: 070-331 41 53
elisabet.lycksell@gmail.com

Mats Pelo, kassör
Tel: 070-525 10 18
matspelo@gmail.com

Margareta Axelsson, ledamot
Tel: 070-660 94 35
eva.margareta.axelsson@gmail.com

Mia Lorentzon, ledamot
Tel: 070-667 69 47
mia.lorentzon@icloud.com

Christina Svalstedt, ledamot
Tel: 070-557 16 44
christina.svalstedt@gmail.com

Kontaktperson i Skellefteå
Karin Lindqvist
070-550 49 86
karinlalindqvist@gmail.com

Kontaktperson i Umeå
Elisabeth Bjuhr
070-290 17 31
ebj49@hotmail.com

Seniortorget i Umeå kan nås av fler!

Via bifogad länk, kan du anmäla din e-postadress för att varje vecka få ett meddelande om kommande föreläsningar/aktiviteter med seniorer som målgrupp. Ämnena varierar, det kan t ex handla om olika aspekter av hälsa.

Du kan närvara fysiskt i Umeå på Seniortorget eller ta del av föreläsningarna direkt via länk, ingen inspelning sker. Observera att de aktiviteter som livesänds är märkta, med ett grönt band, i det övre vänstra hörnet på bilden intill programbeskrivningen på öppningssidan.

I programöversikten är de aktiviteter som livesänds istället märkta med en liten kamerasymbol.

Tips våren 2023!

Tisdag den 9 maj kl 13.30-14.30 står ”Upp och hoppa! Hur tar du dig upp efter ett fall?” på programmet. Tekniken lärs ut på plats hos Seniortorget.

Måndag den 15 maj kl 13.30 livesänds ”Fysisk aktivitet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.” Arrangör: Folkhälsoenheten Region Västerbotten

Torsdag den 25 maj kl 13.30 livesänds ”Bra matvanor för äldre – om matens vikt för god hälsa.” Dietist föreläser. Arrangör: Region Västerbotten

Måndag den 29 maj kl 13.30 livesänds ”Sittgympa med Umeå gymnastikförening”.

Umeå kommun är arrangör där ej annat anges. Arrangemangen är kostnadsfria.

Källa: Umeå kommuns hemsida


Den 15 februari 2023 startade osteoporosföreningen i Västerbotten på nytt.

Texten om årsmötet har publicerats i VK och VF.

Överläkare Monika Berggren föreläste om osteoporos. Foto: Mats Pelo

Många samlades för att få veta mer om benskörhet

Nyligen höll Västerbottens Osteoporosförening sitt första årsmöte efter några års uppehåll. Mötet ägde rum i Tegs församlingsgård och samlade en stor skara som var intresserad av att få information om en av de vanligaste folksjukdomarna, nämligen benskörhet eller osteoporos som sjukdomen heter på fackspråk.

Föreningen är en lokal del av Osteoporosförbundet som är en nationell organisation som verkar för att såväl allmänhet som beslutsfattare och vårdgivare får kunskap om sjukdomen och om vilken behandling som finns att få för dem som är drabbade. Förbundets kanslichef Pia Elmgren inledde med information om Osteoporosförbundet och dess verksamhet. Hon utsågs även till mötesordförande under valet av ny styrelse.
Den nya styrelsen presenterades och deltagarna fick möjlighet att lämna förslag på vilken verksamhet som de önskar att föreningen ska arbeta med. Alla fick också en förfrågan om att bli medlemmar i föreningen, vilket resulterade i ett flertal nya intresserade.

Efter en paus med välsmakande smörgåsar till kaffet följde en föreläsning om osteoporos. Överläkaren vid Geriatriskt centrum på NUS, Monika Berggren, berättade om denna sjukdom som drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Deltagarna fick kunskap om bakomliggande orsaker till sjukdomen och hur man med hjälp av så kallad DXA-mätning kan fastställa om en person är drabbad av osteoporos. Sjukdomen är annars en tyst sjukdom, det vill säga den märks inte förrän man drabbas av till exempel en fraktur.

Monika Berggren redogjorde även för de olika behandlingsmöjligheter som finns sedan en tid tillbaka. Genom läkemedelsbehandling kan man bromsa det skadliga nedbrytandet av skelettet och förhindra ett svårt lidande som sjukdomen kan orsaka. Hon berättade även att Region Västerbotten nyligen har startat en så kallad frakturkedja genom vilken man på ett strukturerat sätt ska fånga upp de patienter som är i behov av behandling. Detta kommer att bli en rutin som tillämpas så snart någon som är över 50 år får en fraktur i samband med fallolycka.

Efter föreläsningen fanns möjlighet att ställa frågor till Monika Berggren, vilket flera av deltagarna utnyttjade.
Text och foto
Mats Pelo
Osteoporosföreningen i Västerbottens län


Region Västerbotten tar krafttag mot osteoporos

Johannes Norberg specialistläkare i geriatrik vid Skellefteå lasarett och Nina Johansson, osteoporoskoordinator vid Rehabcentrum i Skellefteå. FOTO: Per Strömbro/Region Västerbotten

I ett pressmeddelande från Region Västerbotten meddelar regionen att man, som en del av ett nationellt arbete, nu ska förbättra hanteringen kring osteoporos.

Målgrupp är patienter med fraktur, i första hand i höft, kota, bäcken, överarm eller handled. Bara i Västerbotten rör det sig uppskattningsvis om 1 500–2 000 fall per år och för att lokalisera dem har osteoporoskoordinatorer tillsatts i Skellefteå och Umeå.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.


Fredag den 18 november hölls ett informationsmöte i Umeå. Ett 80-tal intresserade kom och lyssnade på specialistläkaren Johannes Norberg som berättade och förklarade ”allt” om osteoporos/benskörhet.

Osteoporosförbundets ordförande och vice ordförande, Mai Bergstöm och Anita Sandström, berättade om förbundets verksamhet, och att det är viktigt med ett starkt förbund för att driva på och förbättra vården av osteoporos.

Både Norran och Västerbottenskuriren har publicerat vår text om mötet. Nedan ett klipp från VK.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag eftermiddag.

Nämen hej 👋
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.