Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.
Vill Du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Vill Du bli medlem? följ denna länk.

​Styrelse 2020

Siv Ögren, ordförande

070- 217 96 65

si.gren@icloud.com

 

Pia Elmgren, v. ordf., kassör

070- 555 23 49

pia.elmgren@gmail.com

 

Ingemar Cederlund, sekreterare

070-333 05 04

ingemar.cederlund@hotmail.com 

 


 

 

​​​

 Inger Sandlund

Tel. 072-205 01 75

inger.sandlund.47@gmail.com

Karin Johansson

070-396 83 55

karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg

070-3146531

tetti.blomberg@telia.com

 

Eleanor Lind

070-5545036

elvirasmormor@hotmail.com

 

 

Osteoporosföreningen i Norrbotten har sammanställt en informativ broschyr för att öka kunskapen om att i tidiga år bygga ett starkt skelett. Vi vill gärna att ni sprider kunskapen vidare genom att använda broschyrens innehåll på informationsträffar. Klicka på länken pdf-fil

Medlemmar från Luleå lyssnar intresserat på information om träning som ges av seniorvärden på Hermelinen, Eva Brolin.

Hej medlemmar!

Efter en annorlunda vår och sommar ser vi fram mot en höst som förhoppningsvis går mot en något mer normaliserad vardag. Den 4 augusti hade vi ett trevligt fysiskt styrelsemöte. Som jag skrev i det senaste utskicket är mycket på gång inom osteoporosområdet. Styrelsen tar del av och försöker påverka de nya rekommendationerna och riktlinjer från både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Om du har funderingar kring läkemedel kontakta Karin Johansson. Karin är den i styrelsen som ansvarar för läkemedelsfrågor. En hel del har hänt sedan 2007 när den senaste läkemedelsöversynen gjordes.

Socialstyrelsen föreslår som prioritet 1 att personer som haft en benskörhetsfraktur ska få en ”systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer)”. Styrelsen bevakar hur Regionen kommer att genomföra detta.

Längst upp på Förbundets hemsida finns viktig och aktuell information från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Gå gärna in och läs.

På grund av rådande Pandemi kommer förbundets årsmöte hållas via länk den 4 september, Karin och Siv deltar.

Aktuell information

Era erfarenheter av vård, behandling och bemötande visar på att det är stora skillnader mellan hälsocentraler och läkare avseende kunskap om och intresse för sjukdomen. Styrelsen kommer därför fortsätta sitt arbete med att påverka situationen inom primärvården. 

Pia och Siv kommer att träffa representanter från Regionen för att ta del av information om vårdförlopp/frakturkedjor vad som gäller för just osteoporos. En viktig del i vårdförloppet är att patienten får ett samtal med läkare samt uppföljning efter en tids medicinering. Många av er medlemmar har vittnat om att den kontakten saknas i behandlingskedjan.

Osteoporosmottagningen är åter igång och sjuksköterskorna arbetar med att försöka “beta” av kön. De hittills gjorda mätningarna är alla bedömda av de inhyrda läkarna på distans och det har fungerat väl. Nu finns en reumatolog tillgänglig på 50 %. Hon heter Susanna Varg och ska ta sig an osteoporosvården vid Sunderby Sjukhus. Hon är mycket intresserad av “ämnet” och det verkar lovande.

Framtiden

I samband med Osteoporosdagen, den 20 oktober, kommer vi att anordna några aktiviteter. Vi återkommer med mer information.

Följ denna länk och läs Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsplan samt 

länkar till...

Träningsprogram            Läkemedelsbehandling

"Karin och Siv förbereder sig inför förbundets årsmöte"

Osteoporosförbundet

Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm

Telefon: 08-121 463 93

Mobil: 070-788 95 03

Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org
Hemsida: www.osteoporos.org