Osteoporosföreningen i Jämtlands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Styrelsen 2024

Kristina Andersson, ordförande
kristina.vasterp@outlook.com

Anne-Marie Jaarnek, vice ordf.

Iréne Bergström, sekreterare

Anna Mårtensson, kassör

Ingegerd Witt Engerström, ledamot

Marianne Ottersgård, ledamot

Ulla Holmetun, ledamot

Senaste nytt

Referat från Osteoporosföreningens i Jämtlands län julträff 15 december 2022

Inför stundande jul samlades ett 25-tal medlemmar i Osteoporosföreningen i Jämtlands län i Västerports samlingslokal.

På dagens agenda stod underhållning, förtäring, gemenskap och lite ”senaste nytt”.

Ordförande Kristina Andersson hälsade alla välkomna och hoppades att alla skulle få en trevlig eftermiddag.

Trevligt och underhållande blev det när trion 3 B, Berit Källström, Barbro Lindström och Sylvia Brändfors intog lokalen.

De kan konsten att roa med egenhändigt skrivna visor på kända melodier, berättelser och historier upplevda eller påhittade, samt få deltagarna att sjunga. Skratten var många och den stämningen höll i sig resten av eftermiddagen.

Det bjöds på ”tunnbröstut,” julmust, kaffe och pepparkaka.

Anne-Marie Jaarnek informerade kort om regionens arbete med processen

”Sammanhållet Personcentrerat Vårdförlopp”. Anne-Marie representerar föreningen i den arbetsgrupp som bildats. Hon har haft en första träff med projektansvarig.

Ordförande informerade om de tankar som finns kring den förhoppningsvis blivande och nödvändiga osteoporsskolan, som står högt på föreningens önskelista.

Vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt År och skildes med ett leende på läpparna.

Kristina Andersson


Referat

Här finns referat från Osteoporosdagen 2021

Referat från Osteoporosföreningens medlemsmöte på Internationella Osteoporosdagen 2020 10 20.

Tisdagen den 20 oktober uppmärksammade Osteoporosföreningen i Jämtlands län den Internationella Osteoporosdagen med att inbjuda medlemmar och andra intresserade till en föreläsning med temat,”Läkemedelsorsakad käknekros”, med käkkirurgen Per- Ola Malmström, specialisttandvården.
I en salong i Filmstaden organiserades denna föreläsning under rekommenderade ”Coronasäkrade” förhållande, håll avståndet, ha händerna rena, var fri från sjukdomskänsla.
Ordförande Kristina Andersson inledde med att göra en kort tillbakablick om föreningens historia, som firade 15 år och nämnde också att Förbundet firade 25 år.
Hon lyfte fram föreningens ändamål. Föreningen verkar bla. för att osteoporos/benskörhet ska bli en känd sjukdom och att fler både inom professionen och bland allmänheten ska få mer kunskap och kännedom om sjukdomen, att korrekt diagnos, utredning och behandling ges samt uppföljning, att den ojämlikheten i vården, som förekommer både inom regionen och landet ska minska.
Viktigt anser föreningen är tidig upptäckt samt att stimulera till en förebyggande livsstil.
Benskörhet behandlas med läkemedel, som stoppar upp processen ”bennedbrytning”, men som även kan stärka upp benet. Som alla läkemedel kan biverkningar uppstå. En mycket ovanlig biverkan vid
behandling av benspecifika läkemedel är käkbensnekros – käkbensdöd.
Många medlemmar i föreningen har haft frågor om och rädslor för detta under årens lopp.
40-talet intresserade fick mer kunskap om käkbensnekros genom Per-Ola Malmströms föreläsning, som han inledde med att säga: ” Sannolikt kommer jag inte att se er på min mottagning som patienter. Käkbensnekros är en mycket ovanlig biverkan av de läkemedel ni behandlas med.” Därefter gav han en bra bakgrund av sjukdomen, behandling och vad som händer i ”bensystemet.”
Det är inte bara läkemedel för benskörhet, som kan ge käkbensnekros. Vissa läkemedel vid canserbehandling kan också ge det.
Risken för denna biverkan kan reduceras genom hjälp av förebyggande åtgärder vad avser munhygien och tandstatus.
Råd gavs, om det finns misstanke om käkbensnekros bör en remiss till specialisttandvården ges.
Om en tand ska dras och du behandlas med läkemedel för benskörhet, be din tandläkare om remiss till sjukhustandvården. Viktigt är att din tandläkare har kännedom om att du behandlas med benspecifika läkemedel.
Per-Ola anser det är viktigt att hemtjänsten och personal inom särskilda boenden har kunskap om vikten av god munhygien för att förebygga käkbensnekros hos vårdtagare/boende. Munhålan är bakterierik.
Troligen kommer problem med tandhälsan öka i framtiden beroende bla, på att vi blir allt äldre och att allt fler gör tandimplantat. En intressant frågestund följde.
Styrelseledamoten Anne-Marie Jaarnek informerade kort om att en översyn av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Osteoporos gjorts, och kommer att gälla från årsskiftet. Prioriterat är bla. organisation av vården i så kallade ”Frakturkedjor”.
Det innebär att alla patienter som drabbas av en fraktur ska fångas upp och utredas och ordineras en adekvat behandling. Tyvärr har inte Osteoporosskola prioriterats. Riktlinjerna är rekommendationer, inte tvingande, men de flesta regioner brukar följa dessa. Uppföljning från Socialstyrelsen kommer att ske.
Anne-Marie ingår i en arbetsgrupp inom Sveriges kommuner och Regioner (SKR), som gör en översyn av arbetssättet ” Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp osteoporos”. Förslaget ligger nu ute i Regionerna på remiss. Vår förening kommer i någon form att få delta i remissarbetet här i regionen.
Eftermiddagen avslutades med underhållning av Martin Kjellerstedt, som medryckande tolkade bla. Robban Broberg, Cornelis Wreesvijk, Lasse Berghagen och lite välkända evergreens. Mycket skön avslutning på en kunskapsintensiv eftermiddag.

Versamhetsplan Jämtland

Verksamhetsberättelse Jämtland

Hej 👋
Välkommen hit.

Registrera dig för att få Jämtland Härjedalens regionala nyhetsbrev.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Efter att du klickar på den blå knappen ovan, kontrollera din inkorg eller skräppostmapp för att bekräfta din prenumeration.

På bilden ordf. Kristina Andersson och överläkare Lars Holgén, område ortopedi, föreläsaren, under Osteoporosdagen 2021. Läs referat lite längre ner till vänster.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Webmaster: Fredrik Hed

Info

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag eftermiddag.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.