Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2021

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Pia Elmgren, v. ordf., kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Annika Strömqvist
annika.stromqvist@gmail.com

Hej Medlemmar!

Vi längtar efter att få träffa er. Nu handlar det om att hålla ut ett tag till och vi anpassar oss till Folkhälsomyndighetens råd och står redo när restriktionerna släpper. Förhoppningsvis kan vi ses under senare delen av våren och vi återkommer med program så snart vi vet.

Den 23 februari hade vi vårt årsmöte via telefonuppkoppling. Nuvarande styrelse finns presenterad ovan. Välkomna att kontakta oss. Karin Johansson ansvarar för frågor som rör läkemedel. Den nya styrelsen håller sitt första möte den 16 mars och då hoppas vi att vi fått klarhet om vaccinationer och restriktioner.

Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsplanen och Verksamhetsberättelsen finns att läsa via länk nedan. Som ni ser fortsätter vi att arbeta för en tryggare och bättre vård för oss bensköra. Vi skrev tidigare att 2020 var ett speciellt år för sjukdomen Osteoporos/benskörhet. Aldrig tidigare har diagnosen uppmärksammats med förslag på olika insatser för att förbättra vården och livskvalitén för personer med benskörhet. 

Sammanställningen av Socialstyrelsens riktlinjer för osteoporosvård utkom i januari och riktlinjerna ska tillsammans med SKR,s  ”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” implementeras i Region Norrbotten.  Vi kommer, via olika kontakter, att bevaka hur Regionen omsätter de nya riktlinjerna i såväl sluten som öppenvård. 

Vi är intresserade av att veta hur det fungerar för dig i kontakten med din HC. Skriv eller ring gärna till någon av oss och berätta. Vi kommer att skicka ett brev med information under våren.

Förbundets hemsida innehåller ”smått och gott”, gå in och kika.

Hälsningar Styrelsen/Siv

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan för 2021 och vår verksamhetsberättelse för 2020.

Medlemmar från Luleå lyssnar intresserat på information om träning som ges av seniorvärden på Hermelinen, Eva Brolin.

”Karin och Siv förbereder sig inför förbundets årsmöte”

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info