Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2021

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Pia Elmgren, v. ordf., kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Annika Strömqvist
annika.stromqvist@gmail.com

Aktuellt september och oktober 2021

Inbjudan från Funktionsrätt till Livskraft 30-31 oktober, Sunderby Folkhögskola. Klicka för att se inbjudan, program och anmälningsblankett. När du klickar på någon av länkarna sparas dokumentet ner till din dator. 

Läkemedelssammanfattning – de vanligaste läkemedlen vid osteoporos. När du klickar på någon av länkarna sparas dokumentet ner till din dator. 

Styrelsen skickar en hösthälsning till er medlemmar!

Höstupptakt för styrelsen med medlemsvård och medlemsvärvning på programmet. Vi återkommer via brev och hemsidan med höstens program. På grund av rådande restriktioner måste vi ställa in planerad träff i aulan, Sunderby sjukhus på Osteoporosdagen 20 oktober. Vi kommer istället att inbjuda till möten/träffar i mindre grupper.

I maj 2021 kom en intressant avhandling från Fredrik Röding, läkare inom Region Norrbotten. I avhandlingen behandlas bristande uppföljning av fallolyckor och att vård av äldre kvinnor har låg prioritet. Vi tycker det är viktigt att han lyfter den aspekten och kommer att nyttja doktor Rödings avhandling i våra kontakter för att förbättra vården av osteoporotiker i Region Norrbotten.

I Sverige uppskattas cirka 500 000 personer av den andel av populationen som är över 50 år ha osteoporos (detta motsvarar 6,8 procent av männen och 22,5 procent av kvinnorna). Vi är många som drabbas.

Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsplanen och Verksamhetsberättelsen finns att läsa via länk nedan. Som ni ser fortsätter vi att arbeta för en tryggare och bättre vård för oss bensköra. Vi skrev tidigare att 2020 var ett speciellt år för sjukdomen Osteoporos/benskörhet. Aldrig tidigare har diagnosen uppmärksammats med förslag på olika insatser för att förbättra vården och livskvalitén för personer med benskörhet. 

Sammanställningen av Socialstyrelsens riktlinjer för osteoporosvård utkom i januari och riktlinjerna ska tillsammans med SKR,s  ”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” implementeras i Region Norrbotten.  Vi kommer, via olika kontakter, att bevaka hur Regionen omsätter de nya riktlinjerna i såväl sluten som öppenvård. 

Vi är intresserade av att veta hur det fungerar för dig i kontakten med din HC. Skriv eller ring gärna till någon av oss och berätta. Vi kommer att skicka ett brev med information under våren.

Förbundets hemsida innehåller ”smått och gott”, gå in och kika.

Hälsningar Styrelsen/Siv

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan för 2021 och vår verksamhetsberättelse för 2020.

Bilder från vårt senaste styrelsemöte hemma hos Inger vid Piteälvens strand.

Medlemmar från Luleå lyssnar intresserat på information om träning som ges av seniorvärden på Hermelinen, Eva Brolin.

”Karin och Siv förbereder sig inför förbundets årsmöte”

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info