Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Pia Elmgren, v. ordf., kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Hej Medlemmar!
Detta märkliga år går mot sitt slut, ett år med en annorlunda vardag som formats av en pandemi som skapar både oro och sorg.

Internationella osteoporosdagen 20 oktober
Inför Osteoporosdagen hade styrelsen inbjudit till informationsträffar på Gallerior i Piteå, Luleå och Boden för att träffa medlemmar och värva nya. Tyvärr ökade smittspridningen och styrelsen valde att inte personligt finnas på plats på Smedjan, Luleå och Enter, Boden.
På plats fanns informationsskärmar och material. På Gallerian i Piteå fanns en styrelserepresentant och besökarna gav sig tid till en pratstund om benskörhet och försåg sig med informationsmaterial.

Styrelsens arbete
Styrelsen har trots situationen fortsatt att arbeta för en tryggare och bättre vård för oss bensköra. Vi har träffat och kommer att träffa representanter från Regionen för att ta del av information om vårdförlopp/frakturkedjor och vad som gäller för just osteoporos.
En viktig del i vårdförloppet är att patienten får ett samtal med läkare samt uppföljning efter en tids medicinering. Många av er medlemmar har vittnat om att den kontakten saknas i behandlingskedjan.

År 2020 är ett speciellt år för sjukdomen Osteoporos/benskörhet. Aldrig tidigare har diagnosen uppmärksammats med förslag på olika insatser för att förbättra vården och livskvalitén för personer med benskörhet. Den viktigaste insatsen, för en bättre vård, är framtagandet av ” Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ” som varit ute på remiss i regionerna.
Styrelsen har, utifrån ett patientperspektiv, svarat på remissen.

Dessutom firar Osteoporosförbundet 25 års jubileum.

Styrelsen ser ljust på framtiden och hoppas vi får träffas under våren.

Vi vill önska er en trevlig julhelg och hoppas vi hörs per telefon på Årsmötet den 23 februari. I Julbrevet finns mer information om detta.

Hälsningar styrelsen

Siv Ögren vid en utställningsskärm

Osteoporosföreningen i Norrbotten har sammanställt en informativ broschyr för att öka kunskapen om att i tidiga år bygga ett starkt skelett. Vi vill gärna att ni sprider kunskapen vidare genom att använda broschyrens innehåll på informationsträffar. Läs broschyren här

Hej medlemmar!

Efter en annorlunda vår och sommar ser vi fram mot en höst som förhoppningsvis går mot en något mer normaliserad vardag. Den 4 augusti hade vi ett trevligt fysiskt styrelsemöte. Som jag skrev i det senaste utskicket är mycket på gång inom osteoporosområdet. Styrelsen tar del av och försöker påverka de nya rekommendationerna och riktlinjer från både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Om du har funderingar kring läkemedel kontakta Karin Johansson. Karin är den i styrelsen som ansvarar för läkemedelsfrågor. En hel del har hänt sedan 2007 när den senaste läkemedelsöversynen gjordes.

Socialstyrelsen föreslår som prioritet 1 att personer som haft en benskörhetsfraktur ska få en ”systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer)”. Styrelsen bevakar hur Regionen kommer att genomföra detta.

Längst upp på Förbundets hemsida finns viktig och aktuell information från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Gå gärna in och läs.
På grund av rådande Pandemi kommer förbundets årsmöte hållas via länk den 4 september, Karin och Siv deltar.

Aktuell information
Era erfarenheter av vård, behandling och bemötande visar på att det är stora skillnader mellan hälsocentraler och läkare avseende kunskap om och intresse för sjukdomen. Styrelsen kommer därför fortsätta sitt arbete med att påverka situationen inom primärvården.

Pia och Siv kommer att träffa representanter från Regionen för att ta del av information om vårdförlopp/frakturkedjor vad som gäller för just osteoporos. En viktig del i vårdförloppet är att patienten får ett samtal med läkare samt uppföljning efter en tids medicinering. Många av er medlemmar har vittnat om att den kontakten saknas i behandlingskedjan.

Osteoporosmottagningen är åter igång och sjuksköterskorna arbetar med att försöka “beta” av kön. De hittills gjorda mätningarna är alla bedömda av de inhyrda läkarna på distans och det har fungerat väl. Nu finns en reumatolog tillgänglig på 50 %. Hon heter Susanna Varg och ska ta sig an osteoporosvården vid Sunderby Sjukhus. Hon är mycket intresserad av “ämnet” och det verkar lovande.

Framtiden
I samband med Osteoporosdagen, den 20 oktober, kommer vi att anordna några aktiviteter. Vi återkommer med mer information.

Följ denna länk och läs Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsplan

samt länkar till…

Träningsprogram och Läkemedelsbehandling

Medlemmar från Luleå lyssnar intresserat på information om träning som ges av seniorvärden på Hermelinen, Eva Brolin.

”Karin och Siv förbereder sig inför förbundets årsmöte”

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info