Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Aktiviteter

Se alla våra aktiviteter.

Styrelsen 2022

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Annika Strömqvist, v. ordf.
annika.stromqvist@gmail.com

Pia Elmgren, kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Osteoporosföreningen Norrbottens län har cirka 160 medlemmar från Kiruna i norr till Piteå i söder, en sträcka på ca 40 mil.


Hej medlem i Osteoporosföreningen i Norrbottens län!

Styrelsen vill tacka dig för att du väljer att vara medlem i föreningen. Vi fortsätter att värna om dig som medlem genom att på olika sätt hålla kontakt med dig.

Vi kommer att fortsätta med fysiska träffar på olika orter under hösten för att informera och lyssna på era erfarenheter.

Till att börja med finns vi på Höslaget i Avan den 13 augusti mellan 11.30-14.30, kom och träffa oss där. Ni är också välkomna till Piteå museum den 1 september 13.00. Då föreläser Irene Vikman, lektor i fysioterapi om ”Hur vi kan aktivera hjärnan för att minska risken för fall”.

Vi återkommer med höstens program och ser fram mot att träffa dig.

Styrelsen önskar dig en riktigt fin sommar.


Vid vårt årsmöte tidigare i våras klubbades Verksamhetsplan 2022 och Verksamhetsberättelse för 2021. Klicka på länkarna för att läsa dem.


På Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober 2021 fanns styrelsemedlemmar på Sunderby sjukhus vid osteoporosmottagningen och på gallerian, Smedjan i Luleå med information om föreningen, sjukdomen och medlemsvärvning. Dagen innehöll många trevliga möten med representanter från sjukvården och blivande medlemmar.

Under november inbjuds medlemmar och intresserade till två möten med fysioterapeuterna Agneta Daunfeldt och Anna- Katarina Bredhult som håller föredrag om LÄMPLIGA RÖRLSE FÖR BENSKÖRA och information av sjuksköterska Ulla Nordmark från osteoporosmottagningen, Sunderby sjukhus.

Styrelsen känner sig nöjd över höstens omstart med fysiska medlemskontakter.

Vård av äldre kvinnor har låg prioritet

I maj 2021 kom en intressant avhandling från Fredrik Röding, läkare inom Region Norrbotten. I avhandlingen behandlas bristande uppföljning av fallolyckor och att vård av äldre kvinnor har låg prioritet. Vi tycker det är viktigt att han lyfter den aspekten och kommer att nyttja doktor Rödings avhandling i våra kontakter för att förbättra vården av osteoporotiker i Region Norrbotten.

I Sverige uppskattas cirka 500 000 personer av den andel av populationen som är över 50 år ha osteoporos (detta motsvarar 6,8 procent av männen och 22,5 procent av kvinnorna). Vi är många som drabbas.


Läkemedelssammanfattning – de vanligaste läkemedlen vid osteoporos. När du klickar på någon av länkarna sparas dokumentet ner till din dator. 

Ingemar Cederlund och Karin Johansson informerade besökare och träffade medlemmar på Kalix Galleria lördagen den 21 maj.

åkerbär

Åkerbäret – vår landskapsblomma.

Irene Vikman, Universitetslektor i fysioterapi, föreläste om hur träning av hjärnan kan minska risken för fall.

Intresserade åhörare.

Siv Ögren, ordförande, och Ulrika Lundström, Region Norrbotten.

Berit, Siv, Eleanor på Smedjan i Luleå.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info