Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Aktiviteter

Se alla våra aktiviteter.

Styrelsen 2022

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Annika Strömqvist, v. ordf.
annika.stromqvist@gmail.com

Pia Elmgren, kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Osteoporosföreningen Norrbottens län har cirka 160 medlemmar från Kiruna i norr till Piteå i söder, en sträcka på ca 40 mil.


Hej medlemmar i Osteoporosföreningen i Norrbottens län!

Nu är vi inne i en fin tid med allt ljusare dygn och snart kommer flyttfåglarna. Styrelsen vill välkomna er till ett nytt verksamhetsår.

Vi hoppas få möjlighet att träffa många av er under året. Välkomna till redan inplanerade medlemsmöten;

Tisdagen den 26/4 13.00 i Boden, ABF, Fabriksgatan 6 och torsdagen den 12/5 13.00 i Luleå, EFS-kyrkan. Universitetslektor i fysioterapi Irene Vikman pratar om hur vi kan aktivera hjärnan för att minska risken för fall. Vi får också testa några övningar.

Torsdagen den 5 maj 13.00, Piteå museum träffas vi för att få aktuell information från Ulrika Lundström, Region Norrbotten om hur arbetet fortskrider med ”Det sammanhållna vårdförloppet för osteoporos”. Föreningen bjuder på fika, ta med intresserade bekanta.

Återkommer med information om fler medlemsträffar.

Hälsningar styrelsen


Vid vårt årsmöte tidigare i våras klubbades Verksamhetsplan 2022 och Verksamhetsberättelse för 2021. Klicka på länkarna för att läsa dem.


På Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober 2021 fanns styrelsemedlemmar på Sunderby sjukhus vid osteoporosmottagningen och på gallerian, Smedjan i Luleå med information om föreningen, sjukdomen och medlemsvärvning. Dagen innehöll många trevliga möten med representanter från sjukvården och blivande medlemmar.

Under november inbjuds medlemmar och intresserade till två möten med fysioterapeuterna Agneta Daunfeldt och Anna- Katarina Bredhult som håller föredrag om LÄMPLIGA RÖRLSE FÖR BENSKÖRA och information av sjuksköterska Ulla Nordmark från osteoporosmottagningen, Sunderby sjukhus.

Styrelsen känner sig nöjd över höstens omstart med fysiska medlemskontakter.

Vård av äldre kvinnor har låg prioritet

I maj 2021 kom en intressant avhandling från Fredrik Röding, läkare inom Region Norrbotten. I avhandlingen behandlas bristande uppföljning av fallolyckor och att vård av äldre kvinnor har låg prioritet. Vi tycker det är viktigt att han lyfter den aspekten och kommer att nyttja doktor Rödings avhandling i våra kontakter för att förbättra vården av osteoporotiker i Region Norrbotten.

I Sverige uppskattas cirka 500 000 personer av den andel av populationen som är över 50 år ha osteoporos (detta motsvarar 6,8 procent av männen och 22,5 procent av kvinnorna). Vi är många som drabbas.


Läkemedelssammanfattning – de vanligaste läkemedlen vid osteoporos. När du klickar på någon av länkarna sparas dokumentet ner till din dator. 

åkerbär

Åkerbäret – vår landskapsblomma.

Irene Vikman, Universitetslektor i fysioterapi, föreläste om hur träning av hjärnan kan minska risken för fall.

Intresserade åhörare.

Siv Ögren, ordförande, och Ulrika Lundström, Region Norrbotten.

Berit, Siv, Eleanor på Smedjan i Luleå.

Aktiva styrelsemedlemmar med intresserade blivande medlemmar.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info