Osteoporosföreningen i Norrbottens län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2021

Siv Ögren, ordförande
si.gren@icloud.com

Pia Elmgren, v. ordf., kassör
pia.elmgren@gmail.com

Ingemar Cederlund, sekreterare
ingemar.cederlund@hotmail.com

Karin Johansson
karin.c.johansson@telia.com

Berit Blomberg
tetti.blomberg@telia.com

Annika Strömqvist
annika.stromqvist@gmail.com

Styrelsen skickar en midsommar- och sommarhälsning till er medlemmar!

Vi har haft ett par styrelsemöten och det senaste den 17 juni. Vi hade då planerat att skicka ut inbjudan med olika aktiviteter till er. Under rådande läge blir det inte som vi tänkt oss och vi väljer att avvakta till i slutet av augusti när situationen troligen känns tryggare. Vi skickar då ut ett brev via post för aktuell information. Så vi får hålla ut lite till! Hör gärna av er med frågor eller annat via mejl eller telefon.

För någon vecka sedan kom en intressant avhandling av Fredrik Röding, läkare inom Region Norrbotten. I avhandlingen behandlas bristande uppföljning av fallolyckor och att vård av äldre kvinnor har låg prioritet. Vi tycker det är viktigt att han lyfter den aspekten och kommer att nyttja doktor Rödings avhandling i våra kontakter för att förbättra vården av osteoporotiker i Region Norrbotten.

I Sverige uppskattas cirka 500 000 personer av den andel av populationen som är över 50 år ha osteoporos (detta motsvarar 6,8 procent av männen och 22,5 procent av kvinnorna). Vi är många som drabbas.

I samband med styrelsemötet avtackade vi vår duktiga styrelseledamot Inger Sandland som lämnar Norrbotten. Mötet hölls hos Inger med vacker inramning vid Piteälven.

Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsplanen och Verksamhetsberättelsen finns att läsa via länk nedan. Som ni ser fortsätter vi att arbeta för en tryggare och bättre vård för oss bensköra. Vi skrev tidigare att 2020 var ett speciellt år för sjukdomen Osteoporos/benskörhet. Aldrig tidigare har diagnosen uppmärksammats med förslag på olika insatser för att förbättra vården och livskvalitén för personer med benskörhet. 

Sammanställningen av Socialstyrelsens riktlinjer för osteoporosvård utkom i januari och riktlinjerna ska tillsammans med SKR,s  ”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” implementeras i Region Norrbotten.  Vi kommer, via olika kontakter, att bevaka hur Regionen omsätter de nya riktlinjerna i såväl sluten som öppenvård. 

Vi är intresserade av att veta hur det fungerar för dig i kontakten med din HC. Skriv eller ring gärna till någon av oss och berätta. Vi kommer att skicka ett brev med information under våren.

Förbundets hemsida innehåller ”smått och gott”, gå in och kika.

Hälsningar Styrelsen/Siv

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan för 2021 och vår verksamhetsberättelse för 2020.

Bilder från vårt senaste styrelsemöte hemma hos Inger vid Piteälvens strand.

Medlemmar från Luleå lyssnar intresserat på information om träning som ges av seniorvärden på Hermelinen, Eva Brolin.

”Karin och Siv förbereder sig inför förbundets årsmöte”

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info