Osteoporosföreningen i Värmlands län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2022

Ann-Britt Sandberg, Ordförande
Tel: 070-996 92 82
annbritt.sandberg@telia.com

Lena Spångberg, Vice ordförande
Tel: 054-18 56 01
lenaspangberg@yahoo.se

Christer Olsson
Tel: 070-779 52 92
bomstad355@gmail.com

Klaes Lindau, Kassör
Tel: 0725-19 16 00
klaes@jonika.nu

Inger Johansson, Ledamot
Tel: 070-352 63 94
inger.johansson@kau.se

Barbro Berglund, Ledamot
Tel: 076-171 93 98
barbroberglund08@gmail.com

Margareta Långbacka-Walker, ledamot
Tel: 072-451 07 45
magsinpp@gmail.com

Höstprogram 2022

Internationella Osteoporosdagen

Torsdagen den 20 oktober klockan 14.00-16.00
Lokal: Resurscentrum Rosenbadsgatan 2, Karlstad
Program: Endokrinolog Christos Himonakos informerar om aktuella läkemedel vid osteoporos.
Frakturkoordinator Emelie Eriksson ger erfarenheter om sitt jobb med Frakturkedjan och
sjukgymnast Karin Bruzelius från Friskis och Svettis pratar om träningen ”Stol och styrka”. Vi bjuder
på fika.
Anmälan till Lena Spångberg tel 054-185601, lenaspangberg@yahoo.se senast måndagen den 14 oktober.


Besök på konsthallen Lars Lerin, Sandgrund, Karlstad

Onsdagen den 2 november klockan 14.00- 16:00
Vi får en guidad visning av den fina konsten och vi bjuder på fika.
Anmälan till Barbro Berglund, barbroberglund08@gmail.com 076–1719398 senast måndagen den 17 oktober.


Cafeträff

Tisdagen den 6 december klockan 14.00-16.00
Lokal: Resurscentrum Rosenbadsgatan 2, Karlstad
Program: Vår styrelseledamot Margareta Långbacka Walker ger glimtar från sitt arbete med kvinnoprojekt i Etiopien. Som vanligt blir det smörgåstårta och kaffe vid denna julavslutning.
Anmälan till Ann-Britt Sandberg 0709 96 9282 annbritt.sandberg@telia.com eller Lena Spångberg 054–185601 lenaspangberg@yahoo.se senast onsdagen den 30 november

Varmt Välkomna!

Styrelsen i Osteoporosföreningen i Värmlands län


Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner och läsa vår verksamhetsberättelse för 2021.

från vänster Klaes Lindau, vice ordf Lena Spångberg, ordf. Ann-Britt Sandberg, ledamot Barbro Berglund som sitter och ledamot Inger Johansson står längst till höger,
vid Sola statyn vid Klarälven i Karlstad där vi var tvungna att ta gruppbilden med distans enligt Folkhälsomyndighetens rekkomendationer.

medlemsresa till  Nora maj 2019

Vice ordförande Lena Spångberg och vår sekreterare Christer Olsson

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info